al

Per a educació infantil i primària

El projecte està concebut com un conjunt de propostes didàctiques per fer a l'aula amb l'ajuda de materials (objectes tridimensionals, imatges i textos) guardats en una caixa (disponible a través dels Serveis Educatius i dels Centres de Recursos Pedagògics).

L'objectiu principal és que tant els alumnes com els mestres gaudeixin de les obres i hi puguin establir un diàleg partint de la pròpia experiència i estimulant el respecte i l'interès per l'art com a mitjà d'expressió, joc, representació i experimentació. Un altre objectiu del projecte és aconseguir que els nens prenguin consciència de la seva pròpia capacitat d'expressió i que la desenvolupin lliurement, minimitzant imposicions i restriccions, en la mesura que sigui possible, i animant-los a utilitzar alguns dels elements o procediments que fan servir els artistes. Aquest projecte permet plantejar algunes qüestions sobre l'art contemporani lligades al contacte directe posterior amb les obres que formen part de la Col·lecció MACBA.

Obert a totes les àrees d'aprenentatge
Les situacions d'ensenyament–aprenentatge que proposem no estan lligades a una àrea de coneixement determinada. Encara que l'art contemporani n'és el punt de partida, els recursos que oferim es poden abordar des de múltiples vessants –llenguatge oral, numèric, geomètric, aproximacions a nocions de física, etc.-, tant pel que fa a conceptes com a procediments. Es tracta de jugar i treballar al voltant d'obres i imatges, i formalitzar tot seguit idees, opinions i sentiments, fent ús de qualsevol dels llenguatges a l'abast, incloent-hi, això sí, els llenguatges artístics.

Tot plegat té per objectiu, d'una banda, facilitar informació i recursos tangibles al mestre perquè pugui desenvolupar una sèrie d'exercicis i activitats, i, de l'altra, permetre que els alumnes incorporin els continguts abordats d'una manera motivadora, que tingui en compte la diversitat de maneres d'aprendre.

Flexibilitat i dinamisme
Les propostes d'activitats són absolutament flexibles i es poden adaptar als contextos particulars en què es desenvolupen. Fins i tot el material pot suscitar altres usos i es pot convertir en un recurs viu i dinàmic. Les activitats estan organitzades en tres blocs que tracten aspectes diferents, relacionats amb el potencial d'objectes i materials, i també amb qüestions de composició. Aquest projecte incideix en la idea que l'art és un mitjà d'expressió, joc, experimentació, formalització i representació, que ofereix unes possibilitats gairebé infinites de formalitzar idees, sentiments, opinions i emocions, i que pot utilitzar els materials, objectes i procediments més variats, els quals, al seu torn, poden significar coses ben diferents segons l'artista que els faci servir.

Recomanem utilitzar aquests recursos abans de la visita al Museu, de manera que el treball previ a l'aula faciliti que els nens i les nenes desenvolupin processos de reconeixement, identificació, recerca i observació davant de les obres.
Visita al Museu
El treball amb la caixa a l'escola té com a objectiu motivar el grup per venir a veure les obres exposades al Museu, ja que en la contemplació en directe dels originals podrà aplicar reflexions i coneixements que han sorgit arran del treball a l'aula.

Cal remarcar que el MACBA té una col·lecció molt àmplia i que només n'exposa una part i de manera temporal. La selecció de les obres i artistes per al projecte Expressart s'ha fet tenint en compte criteris artístics, no per la seva presència a les sales del Museu. En tot cas, les diverses presentacions de la Col·lecció permeten, sempre, treballar les diferents temàtiques que proposa el projecte. Així, la visita esdevé el moment culminant i imprescindible del projecte iniciat a l'aula.

Expressart. Museu portàtil és un projecte creat per Marta Berrocal per al MACBA.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
Per poder disposar de la caixa, l'heu de sol·licitar directament al vostre Servei Educatiu / Centre de Recursos Pedagògics.

Préstec gratuït. Disponible en català i en castellà

Durada: el temps adequat de treball a l'escola amb la caixa és d'un mes aproximadament.

Aquest programa forma part de:
Apropa Cultura
Expressart. Museu portàtil per a infantil i primària

Programa

DE DILLUNS A DIVENDRES, MATINS I TARDES (EXCEPTE ELS DIMARTS)

Lloc: sales del Museu
Durada de l'activitat: 1 h
Preu per grup/classe: 80 €

Telèfon d'atenció per a grups i programes educatius: 93 412 14 13
educacio [at] macba [dot] cat

Per sol·licitar el dossier d'obres del projecte, envieu un correu a: educacio [at] macba [dot] cat


Continguts relacionats

Activitats

Vídeos

Imatges

Expressart 3
Expressart 1
Expressart 2

Àudios

Son[i]a #101. Tonina Cerdà
15.04.2010
Son[i]a #53. Marta Berrocal
21.12.2007