al

Del supermercat al museu. Aproximació crítica

Postgrau organitzat per l'Escola Superior de Disseny Elisava i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, MACBA

L'activitat del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, com el coneixement avui dia, es múltiple i, per tant, controvertida. És per això que dins del postgrau que ens ocupa proposem reflexionar sobre les convencions i els gèneres propis de l'art en tant que objectes, materials i narracions als quals estan associats; sobre les interpretacions i les lectures que es poden realitzar amb relació a l'exposició i els processos d'institucionalització i/o patrimonialització, d'una banda, i els processos de creació de l'obra pròpia, de l'altra.
Sobretot voldríem fer èmfasi tant en el museu entès com a ens patrimonialitzador, com en el museu vist com a mitjà per a la creació, el debat i la vida, acostant-nos també a les tensions entre museu i col·lecció, museu i instruments, museu i conflictes, museu dins i museu fora.

Enric Franch i Bartomeu Marí

Peter Friedl "Playgrounds", 1995

Programa

DILLUNS 29 DE MAIG, de 17 a 21.15 h
17 h.
Visita comentada a l'exposició Peter Friedl: Obra 1964-2006
Sales del MACBA
18.30 h. Exposar/produir l'obra d'art al museu. El projecte del MACBA
Auditori MACBA
A càrrec de Bartomeu Marí, conservador en cap del MACBA

DIMARTS 30 DE MAIG, de 17 a 21.15 h
Les grans exposicions, obra i artistes. Més enllà del museu

A càrrec de Bernard Blistène
Auditori MACBA. La conferència es farà en anglès sense traducció simultània

Bernard Blistène, comissari d'exposicions, antic director dels Museus de Marsella i conservador en cap adjunt a la presidència del Centre Georges Pompidou de París, ha comissariat nombroses exposicions de caràcter històric i, alhora, innovador: Poésure et Peintrie (1993) investigava les relacions entre pintura i escriptura en l'art del segle XX. També va ser un dels conceptualitzadors associats a l'exposició L'Époque, la mode, la morale, la passion (1987).
DIMECRES 31 DE MAIG, de 17 a 21.15 h
De l'obra desmaterialitzada al document: l'art conceptual en el museu

A càrrec de Pilar Parcerisas i Carles Guerra
Aula Elisava

Pilar Parcerisas i Carles Guerra són estudiosos de la producció de les avantguardes artístiques dels anys setanta. Tots dos debatran diferents punts de vista sobre la producció heterogènia i multiforme dels artistes englobats sota la idea d'art conceptual, en què nocions com procés, obra, document i acció adquireixen una rellevància primordial.

DIJOUS 1 DE JUNY, de 17 a 21.15 h
Obra, historiografia i museu

A càrrec de J. F. Yvars
Aula Elisava

J. F. Yvars, professor i crític d'art. Autor de monografies, assajos i articles sobre l'art del segle XX. Ha estat director de l'IVAM-Centre Julio González (València).

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat