al

La Ciutat dels Fotògrafs és un taller que proposa una descoberta creativa i reflexiva de la fotografia a partir de la vinculació entre la pràctica fotogràfica, l’exploració de la ciutat i els espais del MACBA i el CCCB.

L’activitat es desenvolupa en tres grans fases:
La primera consisteix en l’anàlisi de fotografies del fons del MACBA i d’altres autors, mirant-les amb ulls de fotògraf.

La segona fase, a partir de la inspiració que proporcionen aquests referents, proposa una exploració fotogràfica de l’entorn més proper al MACBA i el CCCB. Els participants treballen en grups, explorant tant les tries essencials de la fotografia (enquadrament, composició, llum i color) com les característiques que defineixen el teixit urbà (espai, trànsit, ritme i moviment).

En la darrera fase, després de triar, imprimir i ordenar les imatges, els participants donen forma als seus projectes fotogràfics. Les fotografies es publiquen a la web http://www.fotografiaencurs.org/es" i creen així un arxiu fotogràfic i una cartografia visual de la ciutat.

El taller La Ciutat dels Fotògrafs és una activitat conjunta del MACBA i el CCCB en el marc del programa Fotografia en curs d’A Bao A Qu.

La ciutat dels fotògrafs

Programa

ELS DIMECRES I DIJOUS AL MATÍ
Punt de trobada: Porta principal del MACBA
Durada de l'activitat: 3.5 h
Preu: 4 € per alumne