Les narracions sobre l’anomenada «gentrificació» solen començar amb l’arribada de nous veïns, artistes i burgesos bohemis que, segons s’argumenta, fan de cap de pont en el desplaçament del depauperat veïnat tradicional i en el canvi d’ús del barri, que, mitjançant la seva presència, adquireix un aire elegant i atractiu per als inversors i els pobladors acabalats. Els processos que van tenir lloc a Lavapiés en el canvi de segle posen de manifest que aquestes narracions deterministes amaguen altres alternatives en què els veïns –els nous i els de tota la vida– s’alien en un front en defensa de la vida en comú. 

Certament, les administracions públiques van voler utilitzar l’element «cultural» com a catalitzador de la transformació del barri mitjançant la instal·lació d’infraestructures concebudes d’esquena a la demografia real del barri. No obstant això, l’art, en mans de veïns, artistes i activistes, lluny de ser únicament una eina cosmètica aliada amb la gentrificació, va servir d’aglutinant d’una voluntat de resistència davant l’envit del capital, així com de catalitzador de noves formes de relació i de nous imaginaris en què la vida juntament amb els altres diversos no era tan sols possible sinó també desitjable.

En un moment en què les nostres ciutats –Lavapiés n’és, de nou, un exemple– són objecte de pressions renovades de la nova indústria turística i de l’oci, és urgent recordar aquests processos, i aprendre de l’experiència.

Jesús Carrillo és llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Múrcia, té un màster en Estudis Històrics per l’Institut Warburg de la Universitat de Londres i és doctor en Història per la Universitat de Cambridge (King’s College). Ha estat investigador convidat a la Huntington Library de Los Angeles, a la Universitat de Brown (Rhode Island) i al Consell Superior de Recerques Científiques de Madrid. Des del 1997 és professor al Departament d’Història i Teoria de l’Art de la Universitat Autònoma de Madrid, on és professor titular des del 2007. Del juny del 2008 al desembre del 2014 va dirigir el Departament de Programes Culturals del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Curs Utòpics 90. Seminari a càrrec de Jesús Carrillo.

Preu del curs: 20 €. Gratuït amb el carnet Amic. Sempre que quedin places disponibles, es podran fer inscripcions individuals per sessions directament a taquilla al preu de 5€.

Si tens cap dubte, ens pots contactar a través de macba [at] macba [dot] cat o per telèfon al 93 481 33 68.