Imagen

«En aquests temps, intentar orientar-nos és cada cop més desorientador.» A partir d'aquesta idea, Laura Kurgan reflexiona sobre la ubicació en l'espai i la cartografia del desplaçament. A la instal·lació que va organitzar el MACBA el 1995, Laura Kurgan. Us trobeu aquí, l'artista, ajudada per un GPS (Global Positioning System), va proposar un joc esteticoespacial per ubicar el MACBA i cartografiar el lloc que ocupa el saber en un museu. Aquesta publicació recull sis assajos entorn dels temes presentats a la instal·lació i analitza els problemes filosòfics derivats de l'arquitectura i l'espai informatitzat.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
1995
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
194
Il·lustracions:
36
Línia editorial:
Assaig
Disseny:

Disseny de Toni Miserachs

Edicions:
Eng/Spa 978-84-920989-1-0
Cat/Eng 978-84-920989-1-0
L’essència del fragment i del mòdul té un ressò profund en el meu treball.
Pep Agut