Imagen

Aquesta publicació complementa el catàleg Situacionistes. Art, política, urbanisme. La Internacional Situacionista (1957-1972) buscava noves formes d'acció col·lectiva i mètodes d'agitació per fomentar la transformació del medi urbà. Durant anys, les seves revolucionàries reflexions han tingut un paper fonamental en la política i l'art. Aquesta publicació ofereix una tria de textos i manifestos que se centren en l'urbanisme unitari i la deriva. La teoria de la deriva planteja una reflexió sobre les maneres de veure i experimentar la vida urbana dins la proposta més àmplia de la «psicogeografia», fent servir la cartografia urbana com una eina per articular unités d'ambience (unitats d'ambient) a fi de crear un nou teixit social, basat en els mapes emocionals de subversió denominats «mapes psicogeogràfics».

Fitxa tècnica

Any de publicació:
1996
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
175
Il·lustracions:
41
Línia editorial:
Assaig
Disseny:

Disseny de Ramon Proty David Lorente (Actar)

Edicions:
Spa 978-84-89698-20-8
Cat 978-84-89698-15-4
Eng 978-84-89698-21-5
Una mateixa imatge pot ser testimoni, alhora, del passat i anticipar un futur previsible.
Ignasi Aballí