Out of Actions. Between Performance and the Object

La vida cultural posterior a la Segona Guerra Mundial quedà fortament marcada per l'explosió de la performance, la qual va dissoldre la tènue línia que separava una obra d'art de l'acció que li donava forma. Aquest art performatiu, recorrent tant a la pintura com a l'arquitectura, l'escultura o la instal•lació, així com a tot allò que l'ajudés a donar vida a una "acció creativa", es va convertir en un fort vehicle de comunicació no tan sols d'artistes plàstics sinó de músics, ballarins, científics i escriptors. Donant llum a aquesta força expressiva, el MACBA va acollir el 1998 l'exposició Arte y acción. Entre la performance y el objeto, 1949-1979 comissariada per Paul Schimmel pel Museum of Contemporary Art de Los Ángeles. Fruit d'aquesta mostra, el museu va publicar aquest opuscle, el qual reprodueix íntegrament el text "Salto al vacío. La performance y el objeto" del propi Schimmel.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
1998
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
408
Il·lustracions:
434
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:

Disseny de Lorraine Wild, Amanda Washburn i Yuki Nishimaka

Edicions:
Eng 978-0-500-28050-8