Esgotat
Imagen

Construir un relat històric i cronològic sobre la relació entre l'art i la natura és pràcticament impossible, entre d’altres raons, per la diversitat i la versatilitat dels conceptes que hi ha en joc. Però es pot afirmar que, a partir dels setanta, aquesta relació va fer un gir. Disciplines com l'ecologisme, el landscape, l'art públic o el site specific van propiciar un acostament entra natura i art, i van atorgar a aquest últim la qualitat de prolongació de la natura. En aquest cinquè volum de la col·lecció «Llibres de recerca» s'hi inclouen assajos de Richard Long, Robert Morris, Perejaume, Martí Peran, Glòria Picazo i Alessandra Ponte, entre d’altres.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2000
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
322
Il·lustracions:
19
Línia editorial:
Assaig
Disseny:

Disseny de Toni Miserachs

Edicions:
Cat 978-84-89771-93-2
Spa 978-84-89771-94-9
Reconstituir el desordre d’una possible ciutat. Utilitzar la maqueta no com un element de projecte sinó com una representació d’alguna cosa que ja existeix.
Jordi Colomer