Índex número 0

El primer número d'Índex reflexiona sobre la noció d'investigació artística, i la situa al centre de les actuals línies de treball del Museu. Amb aquesta finalitat el primer número ha comptat amb la col·laboració del director del MACBA Bartomeu Marí, el filòsof Christoph Menke, la directora de la revista Chus Martínez, l'historiador i comissari d'art Piotr Piotrowski, la investigadora Elizabeth Suzanne Kassab, les artistes Julie Ault i Natascha Sadr Haghighian, així com del filòsof i director del Programa de Estudis Independents del MACBA Xavier Antich i de la historiadora d'art Johanna Burton.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
2010
Autor:
Col·lecció:
Índex
Suports:
Pàgines:
36
Il·lustracions:
19
Línia editorial:
Assaig
Disseny:

Disseny de Enric Jardí i Meri Mateu

Edicions:
Spa 2014-0185
Cat 2014-0177
Eng 2014-0193