Imagen
[1991-1994]

Document manuscrit. -- El topònim "Barcino" (o la forma catalanitzada "Bàrcino") de l'antiga ciutat romana que va originar la ciutat de Barcelona, amb les lletres del nom de lloc traçades amb llapis l'una al costat de l'altra; i.e. la lletra "B" majúscula amb el traç de la lletra traçat amb una línia en llapis, la lletra "A" concebuda com una piràmide amb una línia horitzontal traçada amb llapis a la secció superior d'una de les cares de la figura geomètrica potser a manera d'accent gràfic o d'asta horitzontal de la lletra "A", la lletra "R" majúscula concebuda amb un traç gruixut, la lletra "C" concebuda com una lluna en fase decreixent (o minvant), la lletra "I" inscrita en el marc d'una superfície rectangular en una cara d'un hexaedre (i.e. un poliedre de sis cares), la lletra "N" concebuda com una vela llatina pròpia d'una embarcació moguda a la vela (o d'un veler) amb una lletra "N" inscrita a l'interior de la figura, i la darrera lletra del nom de lloc "Barcino" (o "Bàrcino"), la lletra "O", concebuda com l'astre sol caracteritzat amb una cara. -- Al recto i al verso del full 231, diverses provatures traçades amb llapis per a concebre la lletra "N" del topònim "Barcino" (o "Bàrcino") concebuda com una vela llatina. Al recto del full 232, i del recto del full 233 al recto del full 235, diverses provatures traçades amb llapis per a concebre la lletra "N" de la composició amb la figura d'una vela llatina. Al recto i al verso del full 240, diverses provatures traçades amb llapis per a concebre la lletra "N" de la composició visual. -- Al recto del full 232, dues provatures traçades amb llapis per a concebre la composició visual amb el nom de lloc "Barcino" i una llista de tres termes numerats consecutivament potser en relació amb la composició; i.e. "1 Sabates", "2 peus", "3 tortugues", escrit amb llapis. -- Al recto del full 234, una provatura per a concebre la lletra "O" de la composició visual amb la figura d'un astre sol caracteritzat amb una cara, traçat amb llapis. Al recto del full 240, dues provatures traçades amb llapis per a concebre la lletra "O" de la composició visual. -- Al recto i al verso del full 237, diverses provatures traçades amb llapis per a concebre la lletra "I" de la composició visual emmarcada en una base rectangular tridimensional, i.e. la lletra "I" en una cara rectangular d'un hexaedre. -- Al verso del full 239, el topònim (o nom de lloc) "Barcino" en majúscula escrit amb llapis. -- Al recto del full 238, tres referències escrites amb bolígraf tocant a l'obra i a les activitats de Joan Brossa l'any 1994; i.e. la reedició revisada del recull "Les ungles del guant, ronda de Rimbaud" (Barcelona: Edicions 62), la celebració de l'exposició "Joan Brossa, entre les coses i la lectura" al Palau de la Virreina, i la instal·lació del poema corpori "Bàrcino" a la Plaça Nova de Barcelona, i.e. "'Bàrcino', ideograma corpori instal·lat a la Plaça de la Catedral per iniciativa de l'arquitecte Màrius Quintana. El projecte dat[a?] de 199[1?]", escrit amb bolígraf. Al recto del full 241, una versió de la referència tocant al poema corpori "Bàrcino" escrita amb bolígraf. El full 231 s'ha obtingut de reutilitzar un element de difusió del partit polític Iniciativa per Catalunya que anuncia la conferència presentada per Pere Portabella "El PDS i la nova esquerra", el 17 d'abril de 1991 al Col·legi de Periodistes de Catalunya a càrrec del president del Partito democratico della sinistra, Stefano Rodotà. Al recto del full 231, els noms "Eva. M. Sveder" (o "Eva M. Sneider") i "Sabine Sattel" escrits amb tinta, cadascun amb un número de telèfon escrit amb tinta. -- Al verso del full 232, una composició visual amb una lletra "W" majúscula traçada amb llapis potser concebuda amb signes propis de la notació musical. -- El full 241 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre. -- Al recto del full 239, diversos noms de cineastes escrits amb llapis; i.e. noms d'actors i actrius, i de directors i de guionistes de cinema. -- Al verso del full 239, diversos esbossos d'instal·lacions i poemes objecte traçats amb llapis, alguns numerats; i.e. un esbós amb la figura d'una lletra "A" traçada amb llapis amb un element allargat arran d'una asta diagonal de la lletra "A", potser la figura d'un animal, i un esbós d'una lletra "O" amb dos elements allargats respectivament al traç interior i exterior de la lletra potser com a variant alternativa de la composició; un esbós amb lletres de l'abecedari disposades formant cercle i una pinyata al centre del rotlle de lletres, traçat amb llapis, amb les notes indicatives "Sardana amb lletres" i "Pinyata" escrites amb llapis; un esbós amb la figura d'un paller concebut amb una pila de lletres, traçat amb llapis; un esbós amb la nota indicativa (o el títol) "Foguera" escrit amb llapis, juntament amb una figura traçada amb llapis no identificada; un esbós amb la figura d'una lletra "A" amb una de les astes diagonals lligada a una cadena amb una bola a l'extrem, propi de presidiaris en presons d'antany, traçat amb llapis; i un esbós amb la figura d'una lletra "A" majúscula al costat d'una lletra "A" plegada, traçat amb llapis, i.e. la nota indicativa "A dreta i A asseguda" escrita amb llapis i, més avall, un terme seguit d'un signe d'interrogació, i.e. "Nimbes?" escrit amb llapis. -- El full 240 s'ha obtingut de reutilitzar un sobre tramès a "Joan Brusa", i.e Joan Brossa. -- Al recto del full 240, una composició visual amb una lletra "A" majúscula traçada amb llapis i la figura d'un peix a la base de la lletra "A", sota l'asta diagonal esquerra de la lletra, traçat amb llapis. -- Al recto del full 240, una composició visual o un esbós d'un poema objecte amb la figura d'una lletra "O" majúscula traçada amb llapis. -- Al recto del full 240, tres provatures traçades amb llapis per a concebre una composició visual o un esbós d'un poema objecte, potser per a un poema corpori; i.e. una lletra "A" majúscula partida o desmuntada en dues parts, l'una part amb una asta diagonal i la secció superior de l'asta diagonal oposada, i l'altra part amb la secció inferior de l'asta diagonal partida i l'asta horitzontal de la lletra "A", traçat amb llapis.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Otros > [Esbossos de poemes corporis i expedients de projectes sobre els poemes corporis esbossats]
Títol uniforme:
Bàrcino
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Sub-subsèrie Poemes corporis. Subsèrie Obra objectual. Sèrie Esborranys d'obra visual i objectual. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
[1991-1994]
Idioma:
Català
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.03508.011
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_ESB_OBJ_PC_00001_008