Imagen
[198--199-]

Document manuscrit. -- Esborranys de poemes objecte traçats amb llapis o amb bolígraf. - Els fulls 516 i 517 s'han obtingut de retallar un sobre de Jaime Luis Martín tramès a Joan Brossa, amb la data "26.OCT.90" al mata-segells. - Al verso del full 517, una composició visual titulada "Fases", i.e. una seqüència d'addició de costats (o línies) a una figura geomètrica inicial de quatre costats que esdevé un cercle al final de la seqüència, traçat amb llapis. Al verso del full 522 i al recto del full 526, dues versions de la composició visual traçades amb llapis. - Al verso del full 517, un esborrany d'un poema objecte titulat "Desplaçament", i.e. la figura d'una roda traçada amb llapis, potser una roda de carro, amb un element traçat amb llapis sota la roda, potser un full de paper. Al recto del full 531, un versió més avançada de l'esborrany de poema objecte, i.e. la figura d'una roda, potser una roda de carro, amb un full a sota, potser un cartell que publicita una campanya amb el lema "Brossa neta", escrit amb llapis. Al recto del full 534, una versió de l'esborrany del poema objecte titulada "El missatger", traçat amb llapis. - Al verso del full 517, un esborrany d'un poema objecte titulat "No-nat" i la data de concepció i de realització "1987-91" escrites amb llapis, i.e. la figura d'un faristol (o una tauleta) traçada amb llapis. Al recto del full 526, una versió de l'esborrany del poema objecte, i.e. la figura d'un marc sense cap fotografia en una tauleta, traçat amb llapis. - El full 521 s'ha obtingut de reutilitzar un sobre de 4RT Galeria tramès a Joan Brossa. Del recto al verso del full 521, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, i.e. un esborrany amb la figura d'un tauló amb mosques i un dau sobre la superfície de fusta, traçat amb llapis, i les notes indicatives "Dau" i "Tauló amb mosques i dau petit" escrites amb llapis; un esborrany amb la figura d'una columna amb rodes a sota (o amb un patinet), traçat amb llapis; un esborrany amb la figura de cinc pesos arrenglerats i ordenats segons el pes, enllaçats amb una cadena de paper, i.e. les notes indicatives "Pesos" i "Gran anella de paper fi blanc" escrites amb llapis; un esborrany amb la figura d'una mà i cartes de joc entre els dits, traçat amb llapis, i el títol "Unió" escrit amb llapis; un esborrany d'un poema objecte (o una instal·lació) amb la figura d'un marc sense quadre en un cavallet de pintor i, a un costat, una pintura en una xarxa de pescar, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'unes ulleres amb les branques desplegades, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una cadira i agulles al seient, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una cadira amb el seient entapissat amb un coixí d'agulles; un esborrany amb un element no identificat en un plat, traçat amb llapis, i.e. les notes indicatives "Tros de [+++]" i "Plateret" escrites amb llapis; un esborrany amb la figura d'una mosca travessada o clavada amb una agulla, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'unes ulleres i una agulla de picar clavada en cadascun dels vidres de les ulleres, traçat amb llapis, i el títol "Conjur II" escrit amb llapis; un esborrany amb banderes pintades en dos platerets, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un plat traçat amb llapis al costat d'una peça d'un joc de coberts, potser una cullera, traçat amb llapis; o un esborrany les figures d'un plat i un plateret traçats amb llapis un al costat de l'altre. - El full 522 s'ha obtingut de reutilitzar una invitació de Fundació Caixa de Barcelona a l'acte d'inauguració d'una exposició de fotografies de Julio Ubiña el 25 de gener de 1991 a la Sala Arcs de la Fundació Caixa de Barcelona. Del recto al verso del full 522, diversos esborranys de poemes objecte numerats consecutivament, traçats amb llapis o amb bolígraf, i.e. un esborrany amb la figura d'una careta amb una piga, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un bastó capgirat i un cap de cartó pedra clavat a l'extrem del bastó, traçat amb llapis; una esborrany amb la figura d'un guant i una tira de serpentina, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una piràmide traçada amb llapis, i un element no identificat traçat amb llapis en una de les cares de la figura piramidal; un esborrany amb la figura d'un tronc amb una poma, traçat amb bolígraf; un esborrany amb la figura d'una molla traçada amb una línia espiral i un timbre a l'extrem exterior de la molla (o espiral), traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una antena de recepció del senyal de televisió instal·lada sobre un prestatge de llibres (o una biblioteca) tombat al terra, traçat amb bolígraf; un esborrany amb la figura d'una aixeta fixada en un mirall o en un suport que conté un alfabet (o abecedari), traçat amb bolígraf; un esborrany amb faristols d'un quartet de música i armes recolzades als faristols en lloc d'instruments musicals, traçat amb bolígraf; un esborrany amb la figura d'una tapa d'un taüt i un barret al costat, i.e. un bombí, traçat amb bolígraf; un esborrany amb la figura una estora (o catifa) enrotllada, i un rastre de petjades (o empremtes de peus) a la superfície on es presenta l'estora, traçat amb bolígraf; un esborrany amb la figura d'una àncora de vaixell i un got (o vas) ple d'aigua o bé una peixera, traçat amb bolígraf; un esborrany amb la figura d'una bóta i un paraigua, traçat amb bolígraf i amb llapis; un esborrany amb la figura d'un barret i un penja-robes, traçat amb llapis. - Al recto del full 522, un esborrany de poema objecte amb la figura d'una beina (o fulla d'una arma o estri), potser d'una espasa, i una cinta mètrica a l'extrem de la beina, traçat amb llapis. Al verso del full 523, una versió de l'esborrany del poema objecte traçat amb llapis. - Al recto del full 522, un esborrany de poema objecte amb la figura d'un cercle traçat amb llapis amb una secció sense tancar, i un nus solt traçat en llapis en aquesta secció de la figura. Al recto del full 526, una versió de l'esborrany del poema objecte traçat amb llapis. - Al recto del full 522, un esborrany de poema objecte amb bitllets de banc inserits entre els fulls d'una Bíblia, i.e. la nota indicativa "Bíblia amb diners" escrita amb llapis. Al verso del full 531, potser una versió de l'esborrany del poema objecte, i.e. la figura d'un llibre propi de la religió catòlica, un devocionari, amb bitllets de mil pessetes inserits entre les pàgines, traçat amb llapis. - Al verso del full 522, un esborrany d'un poema objecte amb la figura d'una boca (o una dentadura postissa) clavada a una bóta de vi, traçat amb llapis. Al recto del full 526, una versió de l'esborrany del poema objecte, traçat amb llapis. - Els fulls 523 i 524 s'han obtingut de reutilitzar dos fragments d'un sobre de la Fundació Joan Miró tramès a Joan Brossa. Del recto del full 523 al verso del full 524, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, i.e. un esborrany amb la figura d'un rellotge de pèndol i un escarabat, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una tapadora (o cobertora) amb què es manté l'escalfor dels aliments servits en un plat, i un element no identificat a l'interior de la tapadora (o cobertora), traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una caixa de cartó i diversos punts traçats amb llapis; un esborrany amb la figura d'una llauna de sardines a l'interior d'un cub, potser una vitrina, traçat amb llapis; un esborrany amb un element no identificat en un plat, potser un fanal, traçat amb llapis; i un esborrany amb la figura d'un laberint, i.e. el terme "Laberint" escrit amb llapis a manera de títol; i diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, alguns numerats consecutivament, i.e. un esborrany amb un llit concebut com un bot o embarcació de rem, i.e. la nota indicativa "Llit amb rems" escrita amb llapis; un esborrany amb la figura de dos timons concebuts com a dues rodes dentades (o rodes d'engranatge), traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un paraigua amb la tela girada per efecte de l'aire d'un ventilador, traçat amb llapis; un esborrany amb una figura d'un àngel amb banderes a les ales, potser escarapel·les, i.e. la nota indicativa "Àngel amb banderes d'avió a les ales" escrita amb llapis; un esborrany amb la figura d'una vela triangular estesa i el terme "Vent" inscrit a la vela, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una cadira amb una vela al respatller; un esborrany amb la figura d'un balancí amb bastons d'esquí, i.e. la nota indicativa "Balancí amb pals d'esquí" escrita amb llapis; un esborrany amb la figura d'un paraigua obert i un cordill (o una corda) enfilat a la tela del paraigua, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un got (o vas) i, al fons del recipient, un objecte lligat a un extrem d'un fil (o cordill), traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un llapis curt de grans dimensions disposat verticalment, i, al costat del llapis, un altre objecte més petit disposat verticalment, probablement una maquineta de fer punta, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un element no identificat a l'interior d'una urna (o vitrina) o d'un calaix, traçat amb llapis; o un esborrany amb una figura no identificada, potser una ampolla, traçat amb llapis. - Al verso del full 524, un esborrany d'un poema objecte amb la figura d'un teixit de fil metàl·lic, i.e. un tros de filat de galliner, i cinc punts traçats amb llapis a la trama del teixit distribuïts com la cara de cinc punts d'un dau de joc, traçat amb llapis. Al recto del full 539, una versió de l'esborrany del poema objecte traçat amb llapis. - El full 526 s'ha obtingut de reutilitzar un full que porta la capçalera impresa del fotògraf Francesc X. Marty, de Barcelona. Al recto del full 526, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, i.e. un esborrany amb la figura d'un tauler, potser un tauler de joc, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una mà, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un estoig obert amb un element a l'interior, potser una frontissa, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un barret, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un floc de cabell i el cognom "Iranzo", en relació amb el perruquer Pascual Iranzo, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una ouera, traçat amb llapis; o un esborrany amb la figura de dues meitats d'una poma i una vitrina (o urna), i.e. una meitat de la poma sobre la vitrina i l'altra meitat dipositada a l'interior de la vitrina, traçat amb llapis, i la frase indicativa (o el títol) "Poma 'Bipolar'" escrita amb llapis. - Al recto del full 526, un esborrany d'un poema objecte amb la figura d'una orella potser amb una tira, traçat amb llapis. Al recto del full 536, una versió de l'esborrany del poema objecte potser més avançada, traçada amb bolígraf. - El full 527 s'ha obtingut de reutilitzar una butlleta del Premi Fortuna de votació popular celebrat en el marc del Festival de Cinema de Barcelona; la butlleta de votació, per la pel·lícula "Cockfighter" (1974) del director Monte Hellman, està marcada amb llapis amb la puntuació màxima, i.e. deu sobre deu. Al verso del full 527, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, alguns numerats consecutivament, i.e. un esborrany d'un poema objecte (o una composició visual) amb la figura d'un llum i un fil elèctric connectat al llum en un extrem i, a l'altre extrem del fil elèctric, potser un cargol il·lustrat amb la cabota, traçat amb llapis; un esborrany amb dos cercles amb línies radials a l'interior (o dues rodes), disposats l'un arran de l'altre, i la nota indicativa "Cep" escrita amb llapis; un esborrany amb la figura d'un tronc diposat horitzontalment, i, al centre del tronc, una figura no identificada traçada amb llapis; o un esborrany amb una renglera de caretes (o antifaços) enfilades amb un cordill (o fil) potser penjat d'un sostre, traçat amb llapis. - Al recto i al verso del full 528, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, i.e. un esborrany amb la figura d'una pilota de futbol i una gorra petita, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una gorra petita aixafada sota un globus terraqüi, traçat amb llapis; un esborrany amb dues fletxes (o sagetes) clavades a un sofà (o una butaca), traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una bóta disposada horitzontalment, potser caracteritzada amb una pipa, traçat amb llapis; un esborrany amb una lletra "A" de grans dimensions, i un element no identificat a la superfície diagonal d'una de les astes de la lletra "A", potser un animal, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una bitlla, potser caracteritzada com un soldat, traçat amb llapis; un esborrany amb una figura no identificada, potser un pes en una base (o peanya), i el terme indicatiu "Negre" escrit amb llapis; un esborrany amb la figura d'un ribot, traçat amb llapis, amb el títol "Rondalla" i la nota indicativa "Ribot petit" escrita amb llapis; un esborrany amb la figura d'una polvorera oberta i, a l'interior de la capseta, una clau de donar corda a una joguina, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una tapadora (o cobertora) que tapa un ou de color verd, traçat amb llapis, i.e. la nota indicativa "Ou verd" escrita amb llapis; un esborrany amb un clauer que reuneix una clau d'obrir un pany de porta i una clau de donar corda a una joguina, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un peix i agulles i fil, i.e. un garbuix de fil unit en un dels extrems a la boca d'un peix, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un penell amb un peix en cadascun dels quatre extrems de la sageta que indica la direcció del vent, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una carta de joc, uns as de cors travessat amb un clau, a l'interior d'una campana de vidre (o una tapadora), traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una campana sobre un coixí, traçat amb llapis, i el títol "El coixí de la campana" escrit amb llapis; un esborrany amb la figura d'una ouera que conté un ou verd, i una mosca al filament metàl·lic del recipient, traçat amb llapis; o un esborrany amb un full de calendari i una figura ovalada, potser un ou, traçat amb llapis. - Al recto i al verso del full 529, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, i.e. un esborrany amb la figura d'una flauta disposada horitzontalment i un caragol sobre el tub de l'instrument musical; un esborrany amb la figura d'un caragol i potser un mirall, traçat amb llapis; un esborrany d'una instal·lació amb escarabats en una paret, i.e. la nota indicativa "Paret escarabats" escrita amb llapis; un esborrany amb la figura d'un caragol sobre una ferradura, traçat amb llapis, i el títol "Quart menguant" escrit amb llapis; o un esborrany amb la figura d'un prestatge (o una llibreria) gairebé buit, només amb quatre llibres, traçat amb llapis. - Al recto del full 529, un esborrany d'un poema objecte amb la figura d'un taüt amb una poma a l'interior, traçat amb llapis, i el títol "Equinocci de primavera" escrit amb llapis. Al recto del full 537, una versió de l'esborrany del poema objecte traçat amb llapis. - Al recto del full 529, un esborrany d'un poema objecte amb la figura d'un peix sobre un mirall, amb la superfície del mirall disposada horitzontalment de manera que s'hi reflecteixi el peix, traçat amb llapis. Al recto del full 537, una versió de l'esborrany del poema objecte traçat amb llapis. - Al verso del full 529, un esborrany d'un poema objecte amb la figura d'un bagul ple d'aigua, traçat amb llapis. Al recto del full 539, una referència o un esborrany del poema objecte, i.e. la nota indicativa "Bagul ple d'aigua" escrita amb llapis. - Del recto del full 530 al verso del full 531, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, i.e. un esborrany amb la figura d'un dau, potser representat amb la cara del sis amb sis botons, traçat amb llapis al costat de dues bitlles, l'una dreta i l'altra tombada, traçades amb llapis, i el títol "Historieta" escrit amb llapis; un esborrany amb la figura d'una bitlla dreta al costat d'un element no identificat, potser un escarabat, traçat amb llapis, i el títol "Clown" escrit amb llapis; un esborrany amb la figura d'una bitlla partida en dues meitats, i.e. l'una meitat de la bitlla recolzada a l'altra meitat, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una màquina d'escriure antiga, dels anys trenta, amb un full que conté una partitura musical, i.e. la nota indicativa "Solfa escrita" escrita amb llapis; un esborrany amb una figura no identificada, potser una creu de la religió cristiana, trencada i amb escarabats, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un excrement clavat a una superfície amb tres claus, traçat amb llapis, i.e. la nota indicativa "Cagarada clavada amb 3 claus" escrita amb llapis; un esborrany amb la figura d'una creu de la religió cristiana concebuda com un avió, amb un hèlix (o hèlice), traçat amb llapis, i els termes (o els títols) "Transformació" i "Ateu" escrits amb llapis; un esborrany amb la figura de dos insectes amb sengles estampes religioses, potser dues aranyes, traçat amb llapis; un esborrany amb una figura no identificada traçada amb llapis i el terme (o el títol) "Capellà" escrit amb llapis; un esborrany amb la figura d'una creu de la religió cristiana doblegada, amb dos doblecs, traçada amb llapis; o un esborrany amb la figura de tres taüts de diferents mides, traçats amb llapis, un de mida mitjana que en conté un altre de més petit, i un taüt de mida gran que estotja els altres dos taüts. - Al recto del full 530, diverses referències de poemes objecte traçades amb llapis. - Al verso del full 530, diverses provatures escrites amb llapis poc intel·ligibles potser per a compondre versos d'una composició; i.e. "Fugir de l[+] [+++] / sab[++] que el perseg[++] [++++] / goss[os?] li [++]ndran / v[++]", escrit amb llapis. - Al verso del full 532, diverses referències de poemes objecte escrites amb bolígraf o amb llapis. - El full 534 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre retallat. Al recto del full 534, un esborrany d'un poema objecte traçat amb llapis, i.e. tres objectes numerats consecutivament, potser dos sobres i una llufa (o la figura d'una persona amb les extremitats esteses) potser retallada d'un sobre, traçat amb llapis. Al recto del full 537, una versió de l'esborrany del poema objecte traçat amb llapis. - El full 535 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre. Al recto del full 535, diverses referències de poemes objecte escrites o traçades amb llapis. - Al verso del full 536, un esborrany d'un poema objecte amb la figura d'un esquelet de balancí (o una estructura d'un balancí) i diverses fulles a terra al voltant de la cadira, traçat amb llapis; i el títol "Absència" escrit amb llapis. Al recto del full 536, el títol "Despullament" escrit amb llapis potser per al poema objecte. - Al recto del full 536, el títol "Anxa[++]" (potser "Anxaneta") desestimat, i.e. escrit amb llapis i completament ratllat amb llapis. - El full 538 s'ha obtingut de reutilitzar un sobre. Al recto del full 538, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, i.e. un esborrany amb la figura d'una creu aixafada, deformada, traçat amb llapis; un esborrany amb un domàs, i.e. un tipus de teixit o una peça de tela, traçat amb llapis; un esborrany amb una fotografia d'una arpa i la figura d'un arc sobre la imatge de l'instrument musical, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un fanal d'automòbil (o un vehicle, com ara un cotxe) i un peix al vidre del fanal, traçat amb llapis; o diversos esborranys de poemes objecte amb la lletra "N" inicial del punt cardinal "nord", i.e. una lletra "N" amb una fletxa inscrita en una vela de barca, una lletra "N" amb una fletxa que senyala el nord sobre un cercle (o una lletra "O"), o altrament sobre la figura d'un peix, traçat amb llapis. Al verso del full 538, diversos esborranys de poemes objecte amb la figura d'un tauler de joc o les fitxes d'un joc de taula, i.e. diverses fitxes de joc enastades a un ast (o una tija de ferro), dues fitxes de colors contraris o complementaris i el títol "Caragirats", un tauler amb les fitxes d'ambdós bàndols del mateix color i el títol "Familiar", un tauler amb una manovella inserida a un costat, una sabata amb l'interior del calçat ple de fitxes d'escacs, un tauler concebut amb la quadrícula d'un full de calendari d'un mes, o un signe d'exclamació de tancament seguit de tres punts i un signe d'interrogació de tancament, traçat amb llapis. - El full 539 s'ha obtingut de reutilitzar un full que porta la capçalera impresa del fotògraf Francesc X. Marty, de Barcelona. Al recto del full 539, diversos esborranys de poemes objecte traçats amb llapis, i.e. un esborrany amb la figura d'un copalta (o barret de copa) seccionat o tallat en una secció i amb un objecte a l'interior del barret, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un copalta (o barret de copa) i una pila de cartes concebuda com una paret, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una americana, i.e. la peça de vestir embolicada amb una corda, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un dau allargat, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un cub amb un ull a l'interior, traçat amb llapis; un esborrany amb una figura no identificada i l'any "1936" escrit amb llapis, probablement en relació amb la data d'inici de la Guerra Civil Espanyola; un esborrany amb la figura de dos canelobres, l'un amb una espelma recta i l'altre amb una espelma corbada, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un boixet, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una ampolla de xampany, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un ribot sobre una taula, traçat amb llapis; o un esborrany amb la figura potser d'una palmatòria i una espelma coronada amb un llaç de guarniment, traçat amb llapis. Al verso del full 539, un esborrany amb la figura d'un caixa de cartó allargada i, a l'interior de la caixa, sis punts i cinc punts traçats amb llapis distribuïts com les cares de sis i cinc punts d'un dau de joc, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un globus terraqüi i un ull, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'una pala i, a l'extrem del mànec de la pala, potser un cap cofat amb una gorra, traçat amb llapis; un esborrany amb una tija (o una línia diagonal) i una figura a cada extrem de la tija, i.e. una mà a l'extrem inferior i un cap de cavall a l'extrem superior, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un pèndol, potser d'un rellotge de pèndol, unit a un globus terraqüi, traçat amb llapis; un esborrany amb la figura d'un trípode coronat amb un cap de vella cobert amb un mocador, traçat amb llapis; o un esborrany amb la figura d'un paraigua obert i capgirat amb un cap de cavall a l'extrem del bastó del paraigua, o un paraigua plegat i capgirat amb el cap de cavall a l'extrem del bastó, traçat amb llapis.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Otros
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
[198--199-]
Idioma:
Català
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.03504.008.006
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_MAN_PV_00078_008_001

Documents d’arxiu relacionats

Altres documents d’arxiu relacionats