Les propostes de l’Estel Boada parteixen d’allò característic del lloc on treballa, i sempre pensa en les seves potencialitats per generar espais de trobada singulars i estranys. Des d’una convocatòria pública per cantar als funiculars de Barcelona fins a una exposició en què, per accedir-hi, has d’escalar per la façana de l’edifici. El cos i la veu són dues de les seves fixacions actuals. Per això el ball i la música són actualment els dos camps en què centra la seva pràctica artística.