Programa de suport a la investigació

Centre d'Estudis i Documentació MACBA

Amb la finalitat de donar suport a la comunitat investigadora, promoure la producció de coneixement i fomentar el diàleg entre la investigació i les pràctiques artístiques contemporànies, el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA ofereix participar en aquest programa en períodes d'entre un i tres mesos, dirigides a investigadors acadèmics, artistes i altres especialistes en art contemporani.

Sol·licitud de places

Per a instar a una plaça, cal enviar la següent documentació a aquesta adreça: psi@macba.cat

• Carta de presentació, on s’haurien d’incloure les dates proposades per a iniciar i finalitzar el període d’estada.
• Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels recursos que reuneix el Centre d’ Estudis i Documentació per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
• Currículum vitae acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques donant suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

L’assignació d’aquestes places es concedeixen per períodes d’entre un i tres mesos, i excepcionalment poden prorrogar-se fins a un màxim de sis mesos. La concessió d’una plaça implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, software d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’ Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca.

Residents 2017

Paula Cobo-Guevara, Crisis y producción de subjetividad. Prácticas del esquizoanálisis: mirando al archivo de Suely Rolnik sobre Lygia Clark. Període de residència: del 01/03 al 06/10/2017

Pamela Martínez Rod, La imagen faltante. Muerte y duelo social en la fotografía latinoamericana. Període de residència: del 03/04 al 06/10/2017 (www.pamelamartinezrod.com)

Pablo Santa Olalla, Conceptualismos en el espacio sud-atlántico: redes de relaciones entre España y Latinoamérica, 1972-1982. Període de residència: del 01/06 al 03/11/2017

Jon Uriarte, IªRL (Images are Real Life). Estudios sobre la imagen más allá de la representación. Període de residència: del 01/06 al 21/07/2017
(//jonuriarte.es)

Informació per al visitant

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

De dilluns a dijous:
10 - 19 h
Festius, tancat

Del dia 28 de juliol al dia 27 d’agost la Biblioteca i l’Arxiu romandran tancats.

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores