al

La utilització de l'interior i exterior del Museu com a espai d'exposició va constituir un repte per al MACBA durant el seu primer any de funcionament. A Mirades (sobre el Museu) es va convidar catorze artistes locals i internacionals, que s’han distingit per una reflexió sobre la relació entre l'obra d'art i l'espai arquitectònic, per tal que fessin diverses instal·lacions, dins i fora de l’edifici de Richard Meier, amb la idea de posar l’arquitectura al servei de la seva obra. D'aquesta manera, els artistes projectaven la seva mirada personal i les seves reflexions sobre els usos i significats dels espais expositius.
L'exposició es va acompanyar d'un catàleg que incloïa els treballs previs dels diversos projectes i el seguiment fotogràfic de les instal·lacions, així com textos explicatius de cadascun dels artistes.

Els participants van ser: Ignasi Aballí, Daniel Buren, Fortun /O'Brien, Magdalena Jetelová, Tadashi Kawamata, Rosie Leventon, Perejaume, Pipilotti Rist, Terry Smith, Montserrat Soto, Richard Venlet, Michel Verjux, Richard Wilson i Craig Wood.

Comissària: Antònia Mª Perelló Organització i producció: Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA).


Continguts relacionats

Imatges

Ignasi Aballí "Enderroc", 1996. Fotografia: Martín García Pérez
Fortuny/O'Brien "Neighbours", 1996
Fortuny/O'Brien "Neighbours", 1996
Rosie Leventon "False floor", 1996. Fotografia: Martín García Pérez
Perejaume "Cambra", 1996. Fotografia: Martín García Pérez
Perejaume "Cambra", 1996. Fotografia: Martín García Pérez
Pipilotti Rist "Selbstlos im Lavabad", 1994
Terry Smith "Eighteen Parallel Lines (Tilted)", 1996
Montserrat Soto "Los límites del Edén", 1996. Fotografía: Martín García Pérez
Richard Venlet "Space 2D", 1996. Fotografia: Martín García Pérez
Michel Verjux "Je cherche un être humain", 1996. Fotografia: Martín García Pérez
Richard Wilson "Donner", 1996. Fotografia: Martín García Pérez
Richard Wilson "Donner", 1996. Fotografia: Martín García Pérez
Craig Wood "Blue Pointing Monument", 1996
Tadashi Kawamata "Bridge Walkway", 1996

Publicacions