Imagen

El 1996, el MACBA va proposar a catorze artistes que realitzessin instal·lacions dins i fora del Museu amb l'objectiu d’oferir una visió crítica sobre la relació de les obres d'art amb el museu o la galeria. D'aquesta manera s’establia un diàleg entre l'artista i el museu sobre l'espai, el seu ús i el seu significat: com, atesa la capacitat reveladora de l'obra d'art, aquesta també manifesta la qualitat de fer comprensible l'espai arquitectònic, de donar sentit al museu i al lloc on es formalitza cadascuna de les obres. El catàleg exposa els projectes i inclou una àmplia informació sobre cadascun dels artistes.

Fitxa tècnica

Any de publicació:
1996
Autor:
Col·lecció:
Altres
Suports:
Pàgines:
197
Il·lustracions:
166
Línia editorial:
Exposicions
Disseny:

Disseny de Saura-Torrente, Edicions de l'Eixample

Edicions:
Cat/Spa 978-84-920989-7-2
Jo pinto com si anés caminant pel carrer. Recullo una perla o un crostó de pa; és això el que dono, el que recullo
Joan Miró