El MACBA Store Laie organitza la segona activitat de la sèrie “Tallers i Vermut”, dins del marc de Creative Raval, en col·laboració amb l’Escola Massana i Féliz Lozal i comissariada per Obsessive Collectors.

Els artistes escollits per aquest concepte més artesanal provenen de l’Escola Massana i son Laia Almató, Marta Boan, Sandra Llusà, Julen Ussia, juntament amb el creador multidisciplinar Félix Lozal.

Amb la participació de:
Escola Massana
tallers i vermut laie

Programa

DIJOUS 5 DE NOVEMBRE 2015, DE 18 h A 20 h
Lloc: MACBA Store Laie
Tot i que les meves escultures contenen idees sobre processos de desenvolupament psicològic i emocional, de fet no són sinó exploracions físiques del pensament, el sentiment, la comunicació i la relació.
Karla Black