al

Dirigit per Ramon Guillén-Balmes

Aprofitant que a les exposicions de Susana Solano i William Kentridge el dibuix té un paper central, aquest taller feia una incursió sobre les diferents maneres d'entendre i comprendre l'actitud de dibuixar; entesa com un procés de reconeixement però també com un vehicle de comunicació.

Des del taller de dibuix proposàrem una àrea que vol situar-se en territoris llindants a la intimitat de l'autor, ens atansàrem a descobrir allò imaginat, allò intuït, i fins i tot allò que ha de sorgir del propi procés i que encara desconeixem.