al

En el llibre El nuevo espíritu del capitalismo (Madrid: Akal, 2002), de Luc Boltanski i Ève Chiapello, es tracen els contorns del nou esperit del capitalisme a partir d'una anàlisi inèdita dels textos de gestió empresarial que han alimentat la reflexió de la patronal, que han inspirat les noves formes d'organització de les empreses i que han redefinit el nou estatut de la força del treball que exploten aquestes mateixes empreses: des de mitjan dècada dels setanta, el capitalisme ha renunciat al principi fordista de l'organització jeràrquica del treball i ha desenvolupat una nova organització en xarxa,
fundada sobre la iniciativa dels actors i l'autonomia relativa del seu treball, tot això al preu de la seva seguretat material i psicològica.
Aquest nou esperit del capitalisme ha triomfat gràcies a la formidable recuperació de la "crítica artista", la qual, després de la revolució del Maig del 68, no havia deixat de denunciar l'alienació de la vida quotidiana provocada per l'aliança del capital i la burocràcia.
Al mateix temps, la "crítica social", que no va aconseguir cartografiar les inflexions protagonitzades per les noves modalitats d'explotació i dominació del capitalisme, es va mantenir atrapada en els vells esquemes de la producció jerarquitzada i va experimentar una paràlisi creixent quan els anys de la crisi van afectar l'estructura social.

(Traducció al català d'un fragment del text de la contraportada d'El nuevo espíritu del capitalismo. Madrid: Akal, 2002)

Luc Boltanski és sociòleg i director d'estudis de l'École des Hautes Études Commerciales en Sciences Sociales.

Ève Chiapello és sociòloga i professora al Groupe Hautes Études Commerciales (HEC).


Programa

DIMARTS 17 DE JUNY, 19.30 h
Reflexions sobre el paper de la crítica dins del nou esperit del capitalisme
Conferència oberta al públic
Auditori. Entrada lliure. Aforament limitat
Amb servei de traducció simultània

DIMECRES 18 DE JUNY
Trobada amb Luc Boltanski i Ève Chiapello