al
En el marc del projecte Desacuerdos. Sobre art, polítiques i esfera pública a l'Estat Espanyol (una col·laboració MACBA-Arteleku-UNIA Arte y Pensamiento i CASA). El curs es planteja com un recorregut relativament cronològic per algunes fites en la constitució d'un discurs de modernitat artística i un marc institucional hegemònic a Espanya, des de l'entorn de la Transició fins al present. Els testimonis i les aportacions de primera mà de les persones implicades en projectes institucionals es combinen juntament amb altres visions crítiques. Més que no pas com una suma de discursos estrictament historiogràfics, el curs s'ofereix com un repertori de materials orals per a la construcció d'una narració que està per fer i que és l'objectiu del projecte Desacuerdos. En aquest sentit, el curs afavoreix tant com és possible el format del diàleg i la taula rodona sobre el format de la conferència o la lliçó magistral, d'acord amb un esperit de confrontació i debat.
Amb la col·laboració de:
ICE
Coproduït amb:
Unia
Arteleku
Patrocinador de comunicació:
Gif_50x10
El País
gif blanc de 50base 20 alt

Programa

Programa subjecte a canvis d'última hora.

8 D'OCTUBRE
Política i cultura a la Transició. Taula rodona amb Eduardo Subirats, Juan Ramón Capella i José Vidal Beneyto,
moderada per Ignacio Echevarría.

13 D'OCTUBRE
Intents de reconstrucció històrica de l'avantguarda. La Biennal de Venècia del 1976 com a cas d'estudi (Spagna.
Vanguardia artistica e realtà sociale 1936-1976). Taula rodona amb Tomás Llorens i Quico Rivas, moderada per
José Díaz Cuyás.

15 D'OCTUBRE
El cinema i la transició política espanyola, Julio Pérez Perucha.

20 D'OCTUBRE
Polítiques de l'art contemporani del Ministeri de Cultura als vuitanta: la promoció de l'art espanyol i el
programa d'exposicions internacionals. Carmen Giménez en conversa amb Jorge Luis Marzo.

22 D'OCTUBRE
La Edad de Oro i els programes d'art de TVE. Paloma Chamorro en conversa amb José Manuel Costa.

27 D'OCTUBRE
El naixement d'ARCO. Taula rodona amb Juana de Aizpuru i Rosina Gómez Baeza, moderada per Alberto López Cuenca.

29 D'OCTUBRE
La reconstrucció de la modernitat fotogràfica a Espanya als vuitanta: d'Idas i Caos, aspectes de les avantguardes
fotogràfiques a Espanya a Creació fotogràfica a Espanya.
Joan Fontcuberta.

3 DE NOVEMBRE
La joventut com a objectiu cultural. La promoció de l'art jove. Taula rodona amb Félix Guisasola i Carles Feixa, moderada per Carles Guerra.

10 DE NOVEMBRE
Cap a una institucionalització del videoart? Taula rodona amb Eugeni Bonet i Manuel Palacio, moderada per
Gabriel Villota Toyos.

12 DE NOVEMBRE
Una anàlisi de les polítiques culturals als vuitanta. Taula rodona amb Kevin Power i Francesc Torres, moderada per Horacio Fernández.

19 DE NOVEMBRE
Les polítiques culturals del model Barcelona. Cultura, canvi urbà i terciarització econòmica. Taula rodona amb Ferran Mascarell i Miren Etxezarreta, moderada per Xavier
Antich.

24 DE NOVEMBRE
El programa d'exposicions de la Fundació "la Caixa" en els anys vuitanta. María de Corral en conversa amb Jesús Carrillo.

26 DE NOVEMBRE
A tall de conclusió provisional: El projecte Desacuerdos. Sobre art, polítiques i esfera pública a l'Estat espanyol. Taula rodona amb part de l'equip de coordinació de la recerca: Manuel J. Borja-Villel, Alberto Martín, Esteban Pujals i Marcelo Expósito.

3 DE DESEMBRE
Postmodernitat o una altra modernitat? Del Somni imperatiu a Distancia cero. José Luis Brea en conversa amb Juan Pablo Wert.

10 DE DESEMBRE
El cas Guggenheim Bilbao com a símptoma, Joseba Zulaika en conversa amb Santi Eraso.

Serveis Culturals MACBA
tlf. 93 412 08 10 (ext. 382)
servcult [at] macba [dot] cat