al

Per a educació secundària i batxillerat

Aquest projecte comença amb un recurs concebut per ser utilitzat a l'aula abans de la visita al Museu, que posa les bases per iniciar un debat que després seguirà a les sales davant les obres exposades.

L'objectiu del projecte és suscitar en els estudiants un interès per l'art i la societat a partir dels diversos temes. Amb l'ajut d'aquests recursos, els alumnes han de poder construir un criteri que els permeti apropar-se a les obres d'art amb competència, passant de la història de l'art i de la cultura a una apreciació estètica i cognitiva fonamentada en la confrontació directa i personal entre l'obra i qui l'observa.

"Entre el documental i el gest poètic" és la primera d'un conjunt de lectures que proposen diverses mirades sobre l'art i el seu temps a partir de la Col·lecció MACBA.

Entre el documental i el gest poètic
Aquests dos conceptes ens ajudaran a analitzar els canvis que hi ha hagut en les pràctiques artístiques des de la fi de la Segona Guerra Mundial. En el panorama desolador de la postguerra, l'art buscarà, ja sigui com a necessitat de testimoniar allò que passa (documental) o com a fugida o distanciament de la realitat (gest poètic), possibles sortides i respostes a l'angoixa que caracteritza aquest període. El documental ofereix un testimoni de la realitat i genera un arxiu, ja sigui textual (document escrit) o visual (fotografia, cinema), que esdevindrà un fragment de memòria individual o col·lectiva.
Analitzarem l'obra d'artistes com ara Joan Colom, Roberto Rossellini i Robert Frank, que, a més de mostrar la ciutat en ruïnes, la precarietat i la pobresa, reflecteixen els aspectes més humans i emotius. En canvi, altres artistes es decanten per un distanciament voluntari de la realitat i opten per una aproximació més poètica, per una recerca de noves solucions al marge de la representació de la realitat. En aquest sentit, la ràbia, el pessimisme i la necessitat de canvi es plasmen en l'obra d'artistes com Antoni Tàpies, Henri Michaux, Manuel Millares, Lucio Fontana i Jean Dubuffet, que manifesten la situació de crisi i la necessitat de fugir a través de l'expressió íntima del seu món interior.

Treball previ a l'aula
El projecte consta de dues parts: la primera té lloc al centre educatiu, amb el suport d'un CD-ROM interactiu que el MACBA facilita al centre per tal que el professorat l'utilitzi segons l'adaptació curricular que cregui convenient per a cada grup escolar. Aquest treball previ planteja un itinerari concret a través d'obres de la Col·lecció MACBA i estableix un tema de debat.

Visita al Museu
Durant la visita que posteriorment es fa al Museu, els joves tenen l'ocasió d'enfrontar-se directament amb les obres. Amb l'actual presentació de la Col·lecció MACBA el recorregut per les sales permetrà fer un salt cronològic cap a peces i actituds artístiques clau en el període que va de la segona meitat del segle XX fins als nostres dies.

La reacció de fugida o distanciament de la realitat a través del gest poètic i del suport pictòric que va tenir lloc just després de la Segona Guerra Mundial farà un tomb decisiu a partir de la dècada dels seixanta. Noves actituds davant de la pintura portaran els artistes d'aquest moment a tractar i treballar la pintura no com a suport físic de l'obra d'art sinó com un tema que cal debatre, qüestionar i sobretot interrogar.

La pintura comença a deixar de ser únicament el suport d'expressió de la subjectivitat de l'artista i passa a ser un espai polivalent que planteja en ell mateix el debat sobre quina és la condició de l'obra d'art en aquesta segona meitat del segle XX.

La visió documentalista de l'artista, que examinàvem a través de la línia del documental que pren força després del moment bèl·lic, també troba altres formats, més pròxims a la incipient gestació de la societat del consum i del benestar, dominada cada cop més per la presència dels mitjans de comunicació. Una connexió amb el món molt més global i que, indubtablement, té els seus efectes en els treballs dels artistes d'aquest moment. Els treballs artístics observen, posen de manifest i critiquen els sistemes que genera aquesta nova societat (sistema econòmic, social, cultural i dels mitjans de comunicació).

L'obra d'art s'escaparà de les etiquetes dels formats clàssics (pintura, escultura...) i començarà a ser subversiva pel que fa al format i al contingut. Utilitzarà objectes quotidians, elements efímers, prendrà el llenguatge com a base conceptual, s'acostarà a altres camps d'investigació com la ciència, la sociologia o la antropologia, entre molts d'altres.

Així doncs, el recorregut per les sales posarà en joc diversos procediments d'anàlisi a partir de les nocions construïdes i ampliarà el coneixement sobre el que ha estat l'evolució de les pràctiques artístiques al llarg dels segles XX i XXI . Es tracta de debatre en grup diferents opinions i punts de vista, i contrastar-los amb les informacions específiques que proporcionarà l'educador.
Informació pràctica
Per poder disposar del CD-ROM interactiu, heu de sol·licitar-lo al vostre Servei Educatiu / Centre de Recursos Pedagògics o bé al MACBA. (Préstec gratuït)
Per a més informació: 93 412 14 13 o educacio [at] macba [dot] cat
Durada: el treball proposat en el CD té una durada mínima d'una classe i inclou, a més, propostes de treball per als alumnes i materials addicionals.

Visita al MACBA del IES SJB, 2011. Foto: David Campos

Programa

Visita al museu
Horari de les visites: de dilluns a divendres, al matí i a la tarda (excepte els dimarts)

Telèfon d'atenció per a grups i programes educatius 93 412 14 13
educacio [at] macba [dot] cat

Per sol·licitar el dossier d'obres del projecte, envieu un correu a: educacio [at] macba [dot] cat

Quan treballo, no penso en l’art. Miro de pensar en la vida.
Jean-Michel Basquiat