al

Curs monogràfic a càrrec de Carmelo Vega

Després de la segona guerra Mundial, Espanya es va consolidar com a destinació turística privilegiada amb una oferta molt diversificada (cultura, història, naturalesa, gastronomia, sol i platja). Els intents de generar una autèntica indústria del turisme van portar el país a assumir, també, una política de promoció oficial, a través de diverses campanyes — impulsades primer per la direcció general de turisme (des del 1939) i, més endavant, per la subsecretaria de turisme, del Ministeri d'Informació i turisme (1951-1977) — amb lemes com ara «Belleses d'Espanya» o «Espanya és diferent».

L'aportació de la fotografia en aquest context no s'ha valorat prou, ja que no s'ha estudiat amb profunditat de quina manera els fotògrafs van intervenir a l'hora de consolidar o renovar una tradició iconogràfica que es basava, sobretot, en la literatura de viatges i en les làmines i fotografies del segle XIX. tampoc no s'ha investigat com van contribuir a projectar una imatge «diferent» del país des d'una perspectiva turística, ni s'ha fet una lectura específica des de la fotografia sobre els diferents programes turístics internacionals. per altra banda, encara no s'ha valorat la tasca de foment i suport al turisme i a la fotografia a Espanya que van dur a terme, entre altres, empreses editorials com destino, noguer i Clave. sens dubte, la fotografia va ser un dels millors instruments per fer arribar al públic la imatge dels debats turístics dominants en aquella època. I no pas perquè els fotògrafs haguessin d'adaptar o subordinar els seus discursos a les exigències de la indústria turística, sinó perquè bona part d'aquests fotògrafs pertanyien a una generació que encara veia la fotografia com a mitjà per mostrar la bellesa de la realitat. així, si la propaganda turística requeria que es mostrés Espanya com un catàleg de «belleses» complaents, els fotògrafs subministraven un arsenal d'imatges que documentaven la realitat fotogràfica de les «belleses d'Espanya». Com afirmava Francesc Català-roca, «el fotògraf té a veure amb la realitat, però també l'ha de saber veure convertida en fotografia».

Les necessitats que tenia la incipient indústria turística de fer-se amb un repertori actualitzat d'imatges sobre Espanya van permetre que molts fotògrafs, tant nacionals (José Ortiz Echagüe, Kindel, Francesc Català-Roca, Ramón Dimas, Francisco Ontañón i Antoni Campañá) com estrangers (Arielli, Josip Ciganovic i Nicolás Muller, aquest últim d'origen hongarès, però establert a Madrid des del 1948), esmercessin una part important del seu temps a fer reportatges pensats per ser publicats en postals, cartells i fullets publicitaris, i en llibres relacionats amb el turisme.


Programa

2, 3 i 4 de desembre, de 18.30 a 21.30 h

2 de desembre Introducció
Espanya com a escenari del viatge al segle XIX: «color local», tòpics i tipus. L'empremta d'Ortiz Echagüe. La fotografia i la construcció d'una imatge (turística) d'Espanya.

3 de desembre «Conegui Espanya»
El paper de les institucions oficials: el Ministeri d'Informació i Turisme. Antecedents, objectius i propostes. Cap a una imatge (fotogràfica) oficial d'Espanya. Campanyes de promoció turística. Cartells i fulletons. Editorials i projectes fotogràfics. Espanya com a postal turística.

4 de desembre Documentar el turisme, fotografiar la realitat
Mostrant la diferència: Francesc Català-Roca, Nicolás Muller, Ramón Dimas. Buscant la diferència: fotògrafs estrangers i turisme a Espanya. Les empremtes del turista.

Carmelo Vega és historiador de la fotografia, comissari d'exposicions i professor titular del departament d'Història de l'art de la Universidad de La Laguna.

Aquesta activitat de formació està reconeguda per la resolució de 30 de setembre del 2008 del director general d'Innovació del Departament d'Educació.
Per obtenir el certificat cal completar el programa amb treball individual i visites guiades a l'exposició Arxiu universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna.

Programes públics MACBA
Tel. 93 412 14 13
programespublics [at] macba [dot] cat

Exposició