al

Jornades de debat

Durant les sessions s’analitzarà com s’està modificant el circuit productiu en què els subjectes socials venen la seva força de treball, reprodueixen les seves formes d’existència social, (re)construeixen estratègies de producció de subjectivitat i inventen noves formes d’acció política antisistèmica en les societats capitalistes actuals. En aquest sentit, es tracta d’explorar dues línies estratègiques d’anàlisi:

1. La transformació del circuit productiu mitjançant processos molt intensos de fragmentació, desmaterialització, deslocalització i financiarització; i la rearticulació d’aquests processos mitjançant models estructurals inèdits per reordinar les estratègies de dominació i explotació. Aquests processos han convertit una sèrie d’ubicacions socials, dinàmiques laborals i trajectòries subjectives, que abans no estaven codificades com a productives, d’acord amb el model fordista, en vectors susceptibles d’explotació econòmica i acumulació de capital, però també de constitució política antagonista i producció de subjectivitat alternativa. La preponderància de les noves formes de treball (per a les quals fem servir termes sempre insuficients i provisionals, com “immaterial”, “posfordista”, “cognitiu”, etc.) en el circuit de la producció convida a pensar les transformacions que els nous subjectes productius estan experimentant a l’hora de definir en què consisteix la seva prestació laboral, de comprendre com es treballa en l’actualitat i de conceptualitzar de quina manera es verifiquen els processos d’acumulació de capital i reproducció del poder a escala social.

2. La feminització, sexualització i racialització del circuit productiu provocada per la incorporació massiva de les dones i de força de treball migrant al mercat laboral en el mateix moment en què, d’una banda, s’intensifiquen en general les dinàmiques d’explotació abans descrites i es verifica una sexualització i racialització dels processos de producció; i, de l’altra, i en tensió amb el que s’ha dit abans, les transformacions moleculars de les revolucions feministes i postcolonials no deixen de modificar i reconstruir les formes d’existència dels subjectes femenins i socials en general, obrint processos inèdits d’experimentació en tots els àmbits del comportament subjectiu, polític, estètic, intel•lectual i sexual. En aquest sentit, és urgent repensar l’entramat complex de relacions definides per l’entrecruament dels diagrames de gènere-sexe-raça-classe com un dispositiu estratègic essencial d’articulació dels mecanismes de control i explotació capitalistes-patriarcals-colonials vigents en les societats occidentals des de l’inici de la modernitat, és a dir: conceptualitzar la colonialitat del poder i de les relacions de dominació realment existents.

Aquesta jornada de debat forma part del programa del taller Tecnologies del gènere. Micropolítiques postidentitàries (MACBA, març-juny del 2005) i del seminari Imaginació política (MACBA, 2005-2007).


Programa

DIVENDRES 29 D’ABRIL

DE 11 A 13.30 h

Economia - món capitalista, forces de treball, ciutadania, welfare.
Hi participen: Yann Moulier Boutang, Teresa Torns.
Modera: Sergio Bologna.

DE 16.30 A 21 h

Treball autònom de segona generació, cicle de producció posfordista, feminització del circuit productiu.
Hi participen: Sergio Bologna, Carla Casalini, Lia Cigarini, Christian Marazzi, Adriana Nannicini.
Modera: Cristina Borderías.

PROGRAMA SUBJECTE A CANVIS D’ÚLTIMA HORA

PARTICIPANTS

Sergio Bologna és editor de Il laboro autonomo di seconda generazione (Feltrinelli, 1997) i autor de Nazismo y clase obrera 1933-1939 (Akal, 1999).

Cristina Borderías és professora en el Departament d’Història Contemporània de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Forma part del grup de treball sobre la història del treball (treball, institucions i gènere) http://www.ub.es/tig

Lia Cigarini és advocada i cofundadora de la Llibreria de Dones de Milà.

Carla Casalini és periodista de Il Manifesto.

Christian Marazzi és autor de El sitio de los calcetines (Akal, 1999).

Yann Moulier Boutang és director de la revista Multitudes. http://multitudes.samizdat.net

Adriana Nannicini és professora del Dipartamento di Filosofia e Teoria delle Scienze Ca’Foscari, Venècia.
Teresa Torns és professora titular de la Facultat de Sociologia de la UAB.