al
Seminari a càrrec de Jacques Rancière, filòsof i professor emèrit d'Estètica de la Universitat de París VIII.

Programa

Primera sessió
Estètica i política. Un lligam que cal replantejar

Segona sessió
Polítiques estètiques.
¿Com es manifesta actualment l'oposició entre un art crític, que transforma les nostres formes de percepció, i un art proposicional, que inventa els dispositius espaciotemporals d'una altra manera de con-viure?

Tercera sessió
Estat de la política, estat de l'art.
¿Com ens hem de plantejar en general la relació entre les formes sensibles elaborades pels procediments artístics i les formes del dissens polític?

Quarta sessió
Llocs i institucions artístiques.
¿On som en relació amb els quadres simbòlics de la cultura, amb les realitats de les "polítiques culturals" i amb la tradició teòrica de la "crítica de la cultura"?

Cinquena sessió
¿Què és avui dia un art crític?
L'art contemporani, ¿està condemnat a la modèstia "relacional", o pot contribuir a reconstruir un espai polític?