al

A través d’aquest curs, proposem un coneixement i un aprenentatge de la fotografia, entesa com a llenguatge visual i com a mitjà d’expressió, que ens permeti mostrar el món que ens envolta, els seus espais, els seus símbols, les seves icones i les seves persones. Descobrirem la nova exposició de la Col·lecció MACBA, l’Arxiu Miserachs i el fons de llibres d’autor del museu.
Objectius
- Conèixer i aprendre de la fotografia, entesa com a llenguatge visual i com a mitjà d’expressió.
- Construir les imatges i mostrar tot allò que volem transmetre amb elles.
- Fer un recorregut per la teoria del color i la seva didàctica de manera transversal i interdisciplinària.
- Descobrir la imatge publicitària.

Continguts
- La visió fotogràfica
- El color
- La publicitat
- Arxiu Miserachs
- Col·lecció MACBA de llibres d’autor

Metodologia
Explicarem com es construeixen les imatges per aprendre a mostrar tot allò que volem transmetre amb elles, veurem com es relacionen entre si els diferents elements que les componen per tenir un llenguatge propi, i educarem la nostra visió a través de la mirada de fotògrafs que han fet història per la seva particular manera de parlar visualment.

Durant el curs farem un recorregut per la teoria del color i la seva didàctica de manera transversal i interdisciplinària, construirem seqüències didàctiques pròpies de l’àrea i afavorirem un espai de reflexió. Descobrirem la imatge publicitària, alguns recursos visuals, el color, la composició, els significats connotatius i denotatius... Ens hi aproparem i ens hi endinsarem. Finalment, coneixerem de primera mà l’Arxiu Miserachs i la col·lecció de llibres d’autor del MACBA.

Formadors
Gabriel Brau, fotògraf i membre del Seminari Permanent de Visual i Plàstica, ICE UB
Rosa M. Figuera, mestra i membre del Seminari Permanent de Visual i Plàstica, ICE UB.

Curs organitzat per l'ICE de la UB en col·laboració amb el MACBA.

Descobrint el llenguatge visual

Programa

DISSABTES 1, 8, 22 i 29 D'OCTUBRE, de 9.30 a 13.30 h
Lloc: Espai Taller
Més informació i inscripcions: aquí
icecursos [at] ub [dot] edu