al
Aquest curs intentà oferir una lectura actualitzada del panorama de la pintura europea posterior a la Segona Guerra Mundial, un període generalment identificat sota el genèric d'"informalisme". Intentant evitar aquesta categoria com un supòsit acceptat per endavant, el curs arrenca de les aportacions teòriques més recents sobre el període per il·luminar els seus aspectes menys coneguts i potser més reveladors. Així, entre altres temes, s'analitzàl'escena europea i nord-americana del final dels anys quaranta; els desplaçaments de la capitalitat cultural de París a Nova York i el rerafons polític a la Guerra Freda cultural; el procés a través del qual l'abstracció pictòrica va assolir un nivell d'art hegemònic; el paper d'artistes com ara Jean Fautrier, Wols o Jean Dubuffet i l'art brut; el naixement d'un art "informe" com a resposta a la modernitat geomètrica de l'art concret i el seu lligam amb el surrealisme parisenc; el paper de Constant i el grup Cobra com a precursors de pràctiques avantguardistes tardanes que van tenir un impacte posterior important, com ara el Situacionisme.
Amb la col·laboració de:
ICE