al

Per primera vegada el MACBA facilita temàtiques i recursos per a la planificació, documentació i orientació específica dels treballs de recerca. Seguint els paràmetres establerts pel currículum de batxillerat, la proposta s'articula entorn al patrimoni artístic i arquitectònic del Museu:

- Reaccions artístiques després de la Segona Guerra Mundial
- Anys cinquanta: arquitectura i disseny a Barcelona
- La construcció de la identitat: cos i performance
- Art i gènere
- El paper de la fotografia en la imatge de la ciutat
- Art pop en l'escena artística catalana
- Llenguatge i experimentació poètica en el camp de l'art
- Arts visuals i arts escèniques: espais de trobada
- Quan el cinema i el vídeo entren al museu
- De l'escultura a la instal·lació artística
- La irrupció del so en la pràctica artística
- Punts de diàleg i conflicte entre art i arquitectura

L'assessorament es dirigeix tant al professorat com a l'alumnat que ho sol·liciti. L'elecció del tema, la planificació de la recerca, les eines per la cerca bibliogràfica i el tipus de suport o tutorització institucional es pactarà en cada cas segons el tema de recerca, els objectius inicials i els interessos personals.

Assessorament batxillerats 2014-2015
Per a més informació, us podeu adreçar a 93 412 14 13 o per mail a
educacio [at] macba [dot] cat