Centre d'estudis i doc.

Centre d’Estudis i Documentació

L’Arxiu i la Biblioteca del Centre d’Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d’acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament.

Les dues col·leccions documentals estan especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats que programa el Museu i la selecció d’obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una estreta relació de continuïtat. D’aquesta manera se'n multiplica el potencial per generar noves interpretacions i lectures al llarg de la història de l’art contemporani.

Els materials documentals que constitueixen l’Arxiu i la Biblioteca s’estructuren en fons i col·leccions, entre els quals s’inclouen arxius de persones i entitats, publicacions d’artista, cartells, fotografies, invitacions i opuscles, etc., a més de bibliografia de referència i documents audiovisuals. Segons el seu grau d’accessibilitat i conservació, aquests materials es distribueixen entre la Biblioteca i l’Arxiu, que s'encarreguen de preservar-los, divulgar-ne els continguts i donar suport a la investigació sobre pràctiques artístiques contemporànies amb aquests documents com a matèria primera.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Arxiu i Biblioteca

L'Arxiu i la Biblioteca del Centre d'Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d'acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament.

Les dues col·leccions documentals estan especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats que programa el Museu i la selecció d'obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una estreta relació de continuïtat.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Centre d'Estudis i Documentació MACBA

Amb la finalitat de donar suport a la comunitat investigadora, promoure la producció de coneixement i fomentar el diàleg entre la investigació i les pràctiques artístiques contemporànies, el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA ofereix participar en aquest programa en períodes d'entre un i tres mesos, dirigit a investigadors acadèmics, artistes i altres especialistes en art contemporani.

A partir d’aquest any 2019, a més de les residències individuals, el programa ofereix residències adreçades a grups d’investigació.

Sol·licitud de places

Oberta la convocatòria per a les estades de 2020.

Per a instar a una plaça, cal enviar la següent documentació a aquesta adreça: psi@macba.cat

• Carta de presentació, on s’haurien d’incloure les dates proposades per a iniciar i finalitzar el període d’estada.
• Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels recursos que reuneix el Centre d’ Estudis i Documentació per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
• Currículum vitae acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques donant suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

L’assignació d’aquestes places es concedeixen per períodes d’entre un i tres mesos, i excepcionalment poden prorrogar-se fins a un màxim de sis mesos. La concessió d’una plaça implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, software d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’ Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca.

Per obtenir més informació, consulta les bases del Programa de Suport a la Investigació individual o les bases per a grups.

Residents 2019

Núria Gómez Gabriel, Love me, Tinder.
Període de residència: del 26/11/2018 al 24/05/2019

En paral·lel a la investigació Cos-Imatge. Hauntologia de la desidentitat visual, vinculada al grup de recerca CINEMA de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Núria Gómez Gabriel (nuriagomezgabriel.net, salakino.org) inicia un període de residència al CED amb l’objectiu d’analitzar els efectes de la cultura activa en les aplicacions de cites online. Love me, Tinder es un estudi sobre els patrons de representació que circulen en la ficció «Hot or Not» i sobre com les narratives binominals del cos-empresa es posen en marxa per oferir als usuaris una màxima optimització de la seva experiència. Matèries com pornografia emocional, humanitarisme industrial o materialisme espiritual es creuen en un assaig que busca, en última instància, rastrejar els efectes de la dictadura wellness. La investigació forma part de l'edició d'un llibre realitzat conjuntament amb l'artista visual Estela Ortiz que publicarà Editorial Planeta al setembre del 2019.

Caterina Almirall, L'autogestió com a pràctica «màgica».
Període de residència: del 07/01/19 al 31/05/19

En el context del projecte de tesi doctoral que desenvolupa a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, durant la residència al CED del MACBA vol indagar les possibles relacions entre les pràctiques autogestionades i les institucionalitzades, en l’àmbit de l’art contemporani a Barcelona. Per tal de comprendre quin és l’encaix entre aquestes dues estratègies, que normalment es consideren «alternatives», comença posant en dubte la separació i les limitacions entre unes i altres, per mirar d’establir una relació que no sigui de «dicotomia». Parteix d’una pregunta que li permeti pensar els «efectes» que unes pràctiques poden tenir en les altres, o dit d’una altra manera, com unes pràctiques «afecten» i en constitueixen unes altres. Posant l’èmfasi en el treball de mediació que es duu a terme des del comissariat, procurarà esbrinar quins són aquests efectes i com les relacions de poder que s’estableixen transformen o posen en circulació discursos, valors i objectes.
caterinaalmirall.com

Marta Pujades, Accionar la fotografia: més enllà de la immobilització del gest.
Període de residència: del 04/03 al 03/05/2019

El projecte de Marta Pujades (https://martapujades.com/) aborda les relacions i tensions que es generen entre fotografia i performance, prestant especial atenció a aquelles obres que entenen el procés fotogràfic com una acció performativa en si mateixa. La investigació proposa una possible genealogia dintre el marc estatal, que s’inicia a principis dels anys noranta i arriba fins a l’actualitat. Es presenta una visió complementària a les aproximacions que prioritzen la presencialitat de la performance en detriment del seu vessant fotogràfic, situant-lo en un segon pla com a documentació o annex. Al treball es suggereixen altres formes d’articular aquestes pràctiques i s’interroguen alguns dels plantejaments que s’han volgut establir com a ontològics d’ambdós mitjans.
Amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Francesca Mas, Pere Portabella i l'acció filmada: radicalitat política i creativa.
Període de residència: del 08/04/2019 al 05/07/2019

El projecte d'investigació de Francesca Mas té com a objectiu estudiar les confluències entre el cinema de Pere Portabella i altres disciplines artístiques i presta una atenció especial a l'art performatiu i el poder d'intervenció del film en l'espai museístic. Partint de la idea que aquestes confluències són el resultat d'un propòsit radical tant de caràcter polític com creatiu, es pretén dur a terme un estudi transversal que indagui sobre una proposta fílmica revolucionària indissociable de la subversió del llenguatge que utilitza.
Amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.