Centre d'estudis i doc.

Centre d’Estudis i Documentació

L’Arxiu i la Biblioteca del Centre d’Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d’acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament.

Les dues col·leccions documentals estan especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats que programa el Museu i la selecció d’obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una estreta relació de continuïtat. D’aquesta manera se'n multiplica el potencial per generar noves interpretacions i lectures al llarg de la història de l’art contemporani.

Els materials documentals que constitueixen l’Arxiu i la Biblioteca s’estructuren en fons i col·leccions, entre els quals s’inclouen arxius de persones i entitats, publicacions d’artista, cartells, fotografies, invitacions i opuscles, etc., a més de bibliografia de referència i documents audiovisuals. Segons el seu grau d’accessibilitat i conservació, aquests materials es distribueixen entre la Biblioteca i l’Arxiu, que s'encarreguen de preservar-los, divulgar-ne els continguts i donar suport a la investigació sobre pràctiques artístiques contemporànies amb aquests documents com a matèria primera.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Arxiu i Biblioteca

L'Arxiu i la Biblioteca del Centre d'Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d'acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament.

Les dues col·leccions documentals estan especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats que programa el Museu i la selecció d'obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una estreta relació de continuïtat.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Centre d'Estudis i Documentació MACBA

Amb la finalitat de donar suport a la comunitat investigadora, promoure la producció de coneixement i fomentar el diàleg entre la investigació i les pràctiques artístiques contemporànies, el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA ofereix participar en aquest programa en períodes d'entre un i tres mesos, dirigit a investigadors acadèmics, artistes i altres especialistes en art contemporani.

A partir d’enguany, el Programa de Suport a la Investigació del CED Centre d’Estudis i Documentació MACBA també ofereix residències adreçades a grups d’investigació. Les poden sol·licitar totes aquelles persones que s’hagin especialitzat en cultura i art contemporanis. Els períodes de residència seran d’un màxim de 10 mesos de durada i les places seran per a un màxim de 3 grups dins d’aquest període.

La concessió de la residència garantirà la disponibilitat d’un espai de reunió i estudi, l’accés als recursos de la Biblioteca i l’Arxiu, i el suport per part del personal. D’altra banda, els residents també podran gaudir del servei de préstec de documents intern, obtenir el carnet d’Amics del MACBA de manera gratuïta, presentar el projecte al personal i als altres investigadors del CED, i realitzar, de manera voluntària, una activitat pública relacionada amb el tema de la seva investigació.

Sol·licitud de places

Oberta la convocatòria per a les estades de 2020.
El termini de sol·licitud per a les estades es mantindrà obert fins al 15 de setembre de 2019.

Per a instar a una plaça, cal enviar la següent documentació a aquesta adreça: psi@macba.cat

• Carta de presentació, on s’haurien d’incloure les dates proposades per a iniciar i finalitzar el període d’estada.
• Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels recursos que reuneix el Centre d’ Estudis i Documentació per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
• Currículum vitae acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques donant suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

L’assignació d’aquestes places es concedeixen per períodes d’entre un i tres mesos, i excepcionalment poden prorrogar-se fins a un màxim de sis mesos. La concessió d’una plaça implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, software d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’ Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca.

Per obtenir més informació, consulta les bases del Programa de Suport a la Investigació individual o les bases per a grups.

Residents 2019

Mireia c. Saladrigues, Behaving Unconventionally in Gallery Settings. Alteration and Strangeness in Cultural Practices as Fruitful Tension for Rearticulating Relations among Makers, Objects, Audiences, and (Virtual) Museums.
Període de residència: del 01/07/2019 al 17/01/2020

La investigadora i artista visual treballarà en la part escrita de la seva tesi doctoral que està tenint lloc a la University of the Arts Helsinki, a Finlàndia. Behaving Unconventionally in Gallery Settings documenta i fomenta situacions d’agència que podrien renovar els paradigmes de relació amb l’art. La recerca, que es basa en la pràctica artística, entén l’alteració cultural com quelcom conseqüent i simultani al condicionament social, i reacciona a la reducció del capital imaginatiu (real-virtual) proposant una relectura artística i teòrica de l’alteració i la no convencionalitat com a “eines” fèrtils.

Daniel Amorós o Daniel Loves The Sodomites, Formes d’autorepresentació. Dissidència de gènere i sexual en la fotografia, en la poesia (escrita i cantada), en la performance i el llibre d’artista.
Període de residència: del 02/09 al 06/12/2019

El treball de recerca de Daniel Amorós dóna continuïtat tant a la seva praxi d’investigació com a la seva pràctica artística, què pretén disseccionar de manera crítica i exhaustiva qüestions referents a la concepció del gènere i la sexualitat des de l’autorepresentació i la dissidència, així com d’altres aspectes ontològics dels mitjans i llenguatges dels què es serveix; com són la performance site-specific, la fotografia, el vídeo, la poesia, etc.
En el nucli de la seva tasca roman la voluntat d’aplicar, transformar i materialitzar el resultat o les respostes obtingudes, en un llibre d’artista que posarà en diàleg la seva obra primerenca (fotogràfica) i la seva obra més recent (poètica), així com d’altres textos narratius i assajos.
https://danielandthesodomites.wordpress.com
https://vimeo.com/user40361978
//e.issuu.com/embed.html#2322057/52575797

Christina Schultz, Ressonàncies, un cor experimental sobre el plaer i la diversitat sexual
Període de residència: del 02/09 al 06/12/2019

Christina Schultz, artista transdisciplinària, performer oral i nòmada lingüística, va cursar el Programa d’Estudis Independents del MACBA (2017/2018) i és resident permanent a SaTorre, espai d’art minimal. La seva investigació es centra en el projecte que duu a terme gràcies a la invitació de l’espai artístic Homesession i la beca de la Caixa Social de “Art for Change” i es una proposta en cooperació amb l’associació Stop SIDA. Treballa des de la teoria i la pràctica els temes relacionats amb la dissidència sexual i els desitjos de la comunitat LGTBI+. A més a més, l’eix de la seva proposta artística és la creació d’un cor experimental, agrupació vocal i corporal que, literalment, doni veu i cos de manera coordinada i col·lectiva a experiències relacionades amb les pròpies experiències del cor. Un cor com espai col·lectiu de llibertat i absència de judici, espai de creació i expressió col·lectiva on les diferències es sumen i s’harmonitzen.
www.christinaschultz.com


Montse Morcate, El projecte de dol: respostes fotogràfiques de creació contemporània a la mort i la pèrdua.
Període de residència: del 02/09 al 06/12/2019

L’àmbit de recerca i de creació de Montse Morcate es centra en l’anàlisi de la representació de la malaltia, la mort i el dol, tant des de l’àmbit de la fotografia familiar, com de l’entorn online, així com també dins del projecte de creació contemporani, entre d’altres. Durant aquest període de residència té com a finalitat desenvolupar un corpus teòric sobre la representació del dol en les seves diverses accepcions dins del projecte de creació contemporani, abordant no només la fotografia sinó també altres medis de creació que complementin l’anàlisi d’obres dins de l’àmbit fotogràfic en curs.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.