Centre d'estudis i doc.

Centre d’Estudis i Documentació

L’Arxiu i la Biblioteca del Centre d’Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d’acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament.

Les dues col·leccions documentals estan especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats que programa el Museu i la selecció d’obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una estreta relació de continuïtat. D’aquesta manera se'n multiplica el potencial per generar noves interpretacions i lectures al llarg de la història de l’art contemporani.

Els materials documentals que constitueixen l’Arxiu i la Biblioteca s’estructuren en fons i col·leccions, entre els quals s’inclouen arxius de persones i entitats, publicacions d’artista, cartells, fotografies, invitacions i opuscles, etc., a més de bibliografia de referència i documents audiovisuals. Segons el seu grau d’accessibilitat i conservació, aquests materials es distribueixen entre la Biblioteca i l’Arxiu, que s'encarreguen de preservar-los, divulgar-ne els continguts i donar suport a la investigació sobre pràctiques artístiques contemporànies amb aquests documents com a matèria primera.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat
Agost: Tancat
Setembre: 11, 23 y 24, tancat


Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Arxiu i Biblioteca

L'Arxiu i la Biblioteca del Centre d'Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d'acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament.

Les dues col·leccions documentals estan especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats que programa el Museu i la selecció d'obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una estreta relació de continuïtat.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat
Agost: Tancat
Setembre: 11, 23 y 24, tancat


Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Centre d'Estudis i Documentació MACBA

Amb la finalitat de donar suport a la comunitat investigadora, promoure la producció de coneixement i fomentar el diàleg entre la investigació i les pràctiques artístiques contemporànies, el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA ofereix participar en aquest programa en períodes d'entre un i tres mesos, dirigit a investigadors acadèmics, artistes i altres especialistes en art contemporani.

A partir d’enguany, el Programa de Suport a la Investigació del CED Centre d’Estudis i Documentació MACBA també ofereix residències adreçades a grups d’investigació. Les poden sol·licitar totes aquelles persones que s’hagin especialitzat en cultura i art contemporanis. Els períodes de residència seran d’un màxim de 10 mesos de durada i les places seran per a un màxim de 3 grups dins d’aquest període.

La concessió de la residència garantirà la disponibilitat d’un espai de reunió i estudi, l’accés als recursos de la Biblioteca i l’Arxiu, i el suport per part del personal. D’altra banda, els residents també podran gaudir del servei de préstec de documents intern, obtenir el carnet d’Amics del MACBA de manera gratuïta, presentar el projecte al personal i als altres investigadors del CED, i realitzar, de manera voluntària, una activitat pública relacionada amb el tema de la seva investigació.

Sol·licitud de places

Oberta la convocatòria per a les estades de 2020.
El termini de sol·licitud per a les estades es mantindrà obert fins al 15 de setembre de 2019.

Per a instar a una plaça, cal enviar la següent documentació a aquesta adreça: psi@macba.cat

• Carta de presentació, on s’haurien d’incloure les dates proposades per a iniciar i finalitzar el període d’estada.
• Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels recursos que reuneix el Centre d’ Estudis i Documentació per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
• Currículum vitae acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques donant suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

L’assignació d’aquestes places es concedeixen per períodes d’entre un i tres mesos, i excepcionalment poden prorrogar-se fins a un màxim de sis mesos. La concessió d’una plaça implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, software d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’ Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca.

Per obtenir més informació, consulta les bases del Programa de Suport a la Investigació individual o les bases per a grups.

Residents 2019

Francesca Mas, Pere Portabella i l'acció filmada: radicalitat política i creativa.
Període de residència: del 08/04/2019 al 05/07/2019

El projecte d'investigació de Francesca Mas té com a objectiu estudiar les confluències entre el cinema de Pere Portabella i altres disciplines artístiques i presta una atenció especial a l'art performatiu i el poder d'intervenció del film en l'espai museístic. Partint de la idea que aquestes confluències són el resultat d'un propòsit radical tant de caràcter polític com creatiu, es pretén dur a terme un estudi transversal que indagui sobre una proposta fílmica revolucionària indissociable de la subversió del llenguatge que utilitza.
Amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

Lluís Vecina, Reminiscències narratives d’una pràctica avantguardista: l’artista com a comissari a través de la instal·lació multimèdia.
Període de residència: del 07/05 al 02/08/2019

Centrant l’atenció en Francesc Torres, icona dins de la pràctica de la instal·lació multimèdia, el projecte de Lluís Vecina traçarà genealogies de la instal·lació multimèdia dins el marc estatal, des de les primeres aparicions recollides fins al seu desenvolupament al llarg dels anys, just abans del gir reaccionari del retorn a la pintura i l’«era de l’entusiasme» (la posada en marxa d’unes pèrfides polítiques culturals), que va suposar el soterrament de bona part de les pràctiques conceptuals. Intentarà, d’igual forma, esbrinar les implicacions que van tenir: la recepció d’aquestes obres; la ideació d’un corpus on es destaqui si aquestes pràctiques artístiques van resultar més tard reïficades; si recolzaven convencionalismes sota el vel de l’avantguarda; si portaven en si mateixes el germen de la seva pròpia neutralització emancipadora; o si, al contrari, van poder dur a terme amb èxit la seva tasca. De la mateixa manera, intentarà comprendre la postura del museu públic, les paradoxes o encerts a l’hora de fer costat a aquesta finalitat. Tot això, i per una qüestió totalment capritxosa, amb l’ull posat en les possibles interrelacions i analogies velades o més que evidents amb les revolucionàries pràctiques experimentals de l’art rus dels anys vint, amb l’objectiu de reivindicar un tipus de producció artística desembarassada de la fetitxització i de connotacions mitològiques.
Amb el suport de l’Institut d’Estudis Baleàrics.

Luz del Carmen Magaña, Art, cos i postpornografia.
Període de residència: del 03/06/2019 al 28/06/2019

Artista visual, feminista, teòrica i performer, Luz Magaña és coordinadora del Laboratori de Performance i Gènere (LPG) de la Facultat de Belles Arts de la Universidad Autónoma de Querétaro, Mèxic. El seu projecte postdoctoral, que va desenvolupar a la Universitat Autònoma de Barcelona, tracta de la relació entre pintura i postpornografia. Actualment treballa en un nou projecte d’investigació que aborda temes relacionats amb la performance, la postpornografia, el cos i el feminisme en l’art contemporani, en el marc de Barcelona i Mèxic. L’objectiu és descobrir i crear vincles, tant teòrics com pràctics, entre el Laboratori de Performance i Gènere (LPG) i els moviments performatius a la ciutat de Barcelona, així com crear un arxiu d’investigació teòrica sobre els temes plantejats en la seva recerca.
www.luzdelcarmenmagana.com
www.museodemujeres.com

Olga Martí, El més mínim moviment.
Període de residència: del 03/06/2019 al 02/08/2019

La investigació d’Olga Martí aborda l’anàlisi, des del camp de les arts en viu, de propostes que prenen la no acció, el buit o el moviment mínim com a motor o element central de l’obra. D’una banda, es tracta d’una poètica de la insignificança, vinculada amb plantejaments experimentals que qüestionen les regles de les arts visuals i del moviment. D’altra banda, aquestes propostes generen esquerdes que proven de trencar l’imperatiu del moviment, el treball, la visualitat o la sonoritat contemporània, i situen els seus creadors i creadores en un espai altre. Aquest projecte s’integra en la investigació de tesi doctoral desenvolupada aquests últims anys en el grup Laboratori de Creacions Intermèdia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València.
https://olgamarti.wordpress.com

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat
Agost: Tancat
Setembre: 11, 23 y 24, tancat


Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.