Centre d'estudis i doc.

Centre d’Estudis i Documentació

L’Arxiu i la Biblioteca del Centre d’Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d’acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament.

Les dues col·leccions documentals estan especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats que programa el Museu i la selecció d’obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una estreta relació de continuïtat. D’aquesta manera se'n multiplica el potencial per generar noves interpretacions i lectures al llarg de la història de l’art contemporani.

Els materials documentals que constitueixen l’Arxiu i la Biblioteca s’estructuren en fons i col·leccions, entre els quals s’inclouen arxius de persones i entitats, publicacions d’artista, cartells, fotografies, invitacions i opuscles, etc., a més de bibliografia de referència i documents audiovisuals. Segons el seu grau d’accessibilitat i conservació, aquests materials es distribueixen entre la Biblioteca i l’Arxiu, que s'encarreguen de preservar-los, divulgar-ne els continguts i donar suport a la investigació sobre pràctiques artístiques contemporànies amb aquests documents com a matèria primera.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Arxiu i Biblioteca

L'Arxiu i la Biblioteca del Centre d'Estudis i Documentació MACBA, que va obrir les portes el desembre de 2007, expandeixen el camp d'acció del Museu per reforçar les seves funcions com a centre de recerca, de debat i difusió del pensament.

Les dues col·leccions documentals estan especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies, i es concentren en el mateix marc temporal que les exposicions i les activitats que programa el Museu i la selecció d'obres de la Col·lecció MACBA, amb la qual mantenen una estreta relació de continuïtat.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Centre d'Estudis i Documentació MACBA

Amb la finalitat de donar suport a la comunitat investigadora, promoure la producció de coneixement i fomentar el diàleg entre la investigació i les pràctiques artístiques contemporànies, el Centre d'Estudis i Documentació del MACBA ofereix participar en aquest programa en períodes d'entre un i tres mesos, dirigides a investigadors acadèmics, artistes i altres especialistes en art contemporani.

Sol·licitud de places

Per a instar a una plaça, cal enviar la següent documentació a aquesta adreça: psi@macba.cat

• Carta de presentació, on s’haurien d’incloure les dates proposades per a iniciar i finalitzar el període d’estada.
• Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant la rellevància dels recursos que reuneix el Centre d’ Estudis i Documentació per l’esmentat projecte (màxim de 3.000 caràcters).
• Currículum vitae acadèmic i professional.

Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques donant suport al candidat sol·licitant.

Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.

L’assignació d’aquestes places es concedeixen per períodes d’entre un i tres mesos, i excepcionalment poden prorrogar-se fins a un màxim de sis mesos. La concessió d’una plaça implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, software d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’ Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca.

Residents 2018

Blanca Machuca, L'estat real de les coses: un joc d'il·lusions. Període de residència: del 13/09 al 14/12/2018
Blanca Machuca realitza un projecte artístic i teòric juntament amb Mechu López, L’estat real de les coses: un joc d’il·lusions, en el que volen posar en pràctica una metodologia personal a través del joc per a que es puguin posar en marxa mecanismes que provoquen el desig a fer i a pensar. Es centra en la transformació de l'espai, convertir una sala d'exposicions en una sala de jocs d'atzar; utilitzar l'art com a forma de vida a partir dels límits difusos entre la realitat diària i l'art com quan Joan Brossa barreja situacions dins de la indefinició ¿què és: un espectacle de màgia, un striptease o una performance artística? i parlar d'aspectes de la societat que ens inquieta i desitgem reflexionar. Apropar-nos al concepte de Manuel Castells de Casino Global i experimentar de quina manera prenen les decisions els protagonistes dels canvis econòmics com els bancs, polítiques i fons d’inversió que influencien la nostra forma de vida.

Joan Morey, El cos tibant (en la performance). Període de residència: del 17/09 al 21/12/2018
A manera de pròleg del pla de recerca iniciat recentment sota el títol “La performance del cos, el cos de la performance” –inclòs dins del programa de doctorat Estudis Avançats en Produccions Artístiques (EAPA) en la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona–, durant aquest període de residència Joan Morey analitzarà el lloc (o els llocs) que ocupa el cos en el llenguatge de la performance. Posant especial èmfasi en els mecanismes de poder i control sobre el cos i la seva instrumentalització a l'hora de convertir-lo en canal i mitjà d'expressió artística, no solament s’estudiarà el cos com a “enclavament” sinó també la performance com a dispositiu expandit i dinàmic de producció cultural.

Peter Freund, Lost Grids. Període de residència: del 01/10/2018 al 11/01/2019
Inspirant-se en el caràcter incommensurable de la superfície i la profunditat, Peter Freund genera materials digitals piratejant el codi subjacent de fotografies icòniques amb l’ús de textos poètics, crítics i quotidians. El resultat final del seu projecte consistirà en una sèrie d’impressions de quadrícules multicolors que aprofita els impulsos de l’art conceptual per explorar la història i la política de la quadrícula, des de la màquina de perspectiva renaixentista i les configuracions geomètriques de la cartografia, l’arquitectura i el disseny fins a les construccions abstractes i reticulades de l’art contemporani i el sistema de píxels de la imatge rasteritzada. El radical ornamentalisme de les impressions de Freund presenta una estratègia intervencionista en una política del divertiment.

Aga Wielocha, On són les obres d’art: col·lecció i arxiu en el museu d’art contemporani. Període de residència: del 22/10 al 23/11/2018
Aquesta investigació ‒que forma part d’un projecte doctoral de la Universitat d’Amsterdam en el marc del programa de recerca i pràctica «New Approaches in the Conservation of Contemporary Art»‒ examina els museus d’art com a centres de conservació i custòdia. Analitza la manera en què les obres d’art contemporani, en entrar al museu, es distribueixen entre la col·lecció i l’arxiu, i la redundància potencial dels sistemes de classificació del museu pel que fa a l’art contemporani. La investigació pretén avaluar i plantejar possibles solucions per bastir ponts entre aquestes dues categories, tant a nivell conceptual com pràctic. Durant la seva residència, Aga Wielocha estudiarà el MACBA com a museu pioner en la introducció d’un sistema de catalogació que ja no distingeix entre obra d’art, document i contingut online. Aquest enfocament parteix d’un concepte teòric que barreja les categories tradicionals d’«obra d’art» i «document» i considera obres d’art no sols els simples objectes, sinó també les «relacions» entre els diversos elements compresos en el procés creatiu. La investigació analitzarà les implicacions pràctiques d’aquest mètode innovador i les seves conseqüències per a la perpetuació d’obres d’art de la col·lecció.

Informació de contacte

Plaça dels Àngels, 8
08001 Barcelona

Tel: 93 481 33 66
Fax: 93 412 46 02
e-mail: centredestudis@macba.cat

Arxiu, sala de consultes especials
De dilluns a dijous:
10 - 14.30 h
Festius, tancat

Les consultes en aquesta sala s'han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores

Per què visites la web del MACBA?

Moltes gràcies! La teva resposta ens ajuda a millorar aquesta web.