Imagen
[2009]-
v. : il. b/n ; diverses mides
Werker Magazine és una publicació sobre la fotografia i la representació contemporània del treball. -- La seva numeració no presenta un ordre i no és correlativa a la data de publicació. -- Editada per "Werker Collective" (Marc Roig Blesa i Rogier Delfos).

Fitxa tècnica

Pertany a:
Otros
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
Números disponibles:
(2009)/(2011)(2012)
Idioma:
Anglès
Alemany
Número de registre:
A08026
Reconstituir el desordre d’una possible ciutat. Utilitzar la maqueta no com un element de projecte sinó com una representació d’alguna cosa que ja existeix.
Jordi Colomer