Imagen
[1977-1994]
v. : il. col. ; ca. 27 x 22 cm
La revista Tótem va ser editada en Madrid entre 1977 i 1994 en tres èpoques diferenciades. En la seva primera època és va dir “Tótem, la revista estrella del nuevo cómic” (1977-1986 ; núm. 1-65 + Tótem Extras núm. 1-21), editada per l’editorial Nueva Frontera, dirigida per Gonzalo Valenti. -- Va formar part del anomenat “boom del cómic adulto en España” i va difondre sobre tot material estranger, especialment francès i italià del anys 60’ i 70’ inèdit al país fins aquell moment. La seva primera època va durar deu anys (1977-1986). -- La segona època, editada per Josep Toutain va fusionar "Totem" i "Comix Internacional" canviant de títol a “Totem el Comix” (1987-1991).
Amb un contingut més eròtic va incloure col·laboracions de José María Beroy, Crepax, Magnus i Milo Manara. Es van publicar 67 números ordinaris de periodicitat trimestral més tres extraordinaris. -- Durant la tercera època es modifica el títol a “Tótem magazine” (1994; núm. 1-8), editada per Editorial New Comic, sota la direcció de Roberto Rocca, va editar vuit números, que van incloure acudits de Hoviv, una fotonovel·la i un relat, però sobre tot historietes, entre las que destacaven les breus d’autors satírics francòfones com Autheman, Binet, Coyote, Édika, Herlè, Vuillemin o Wolinksy. -- Amb col·laboracions de: José Muñoz, Carlos Sampayo, Hugo Pratt, Guido Crepax, Chantal Montellier, Moebius, Jean-Pierre Dionnet, Jean-Claude Gal, Philippe Druillet, Frank Margerin, Picaret, Jean-Michel Nicollet, Denis Sire, Alain Voss, Altan, Amengual, Claire Bretécher, Roberto Fontanarrosa, Benito Jacovitti, Luca Novelli, Alfonso Font, Javier Coma, Patrick Lesueur, Sergio Macedo y Caza, Richard Corben, Sergio Toppi, Enric Sió, Vicente Escudero, Jeff Jones, Enki Bilal, Luc Schuiten, François Schuiten, Jacques Tardi, Nestor Salas, Carlos Giménez, Luis García Mozos i Milo Manara. -- La numeració va tenir la següent estructura: Totem núm. 01 al núm. 65; Totem Magazine núm. 66 al núm. 73; núm., més 21 números especials.

Fitxa tècnica

Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
Números disponibles:
1977-1983 1984 (1985 N63-66)(1986 N70-73) + (1978 Especial 2)
Idioma:
Castellà
Número de registre:
A12013

Documents d’arxiu relacionats

Aquest document es compon de...