Imagen
1965-1967
16 v. : il. b/n ; diverses mides
Revista d'un moviment anarquista d'Amsterdam que va existir durant dos anys (1965-1967), un dels seus membres fundadors va ser Roel van Duyn juntament amb Rob Stolk, qui també va ser impressor de la revista. També hi van destacar les figures de Sara Duys-Stolk, Robert Jasper Grootveld, Luud Schimmelpennink, Peter Bronkhorst i Han Tuynman. -- El format dels 12 primers núms. és 30 x 11 cm; la resta d'exemplars mesuren 60 x 21 cm. -- Inclou un núm. extra (1967). -- Realizat amb ciclostil del núm. 1 al 6, a partir del núm. 7 imprès en el sistema òfset. -- Per a més informació consultar el text destacat al web del MACBA (veure camp URL).

Fitxa tècnica

Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
Números disponibles:
Publicació en sèrie completa
Idioma:
Neerlandès
Número de registre:
A00255