Imagen
1970
v. : il. b/n ; 17,8 x 13 cm
Revista argentina editada per Miguel Grinberg, un dels principals promotors del moviment de contracultura a Argentina durant els anys setanta. -- La revista va difondre temes de contracultura, traduint al castellà a autors anglosaxons i francesos de l’època. -- La revista va promoure i defendre temes d'ecologia, manifestos de The Living Theatre, la Situationist International, l’antipsiquiatria, el poder dels estudiants, el Rock en castellà, les Black Panthers, a més de publicar a autors com Herbert Marcuse, Noam Chomsky, John Lennon, Jean Genet, Gary Snyder, Allen Ginsberg i Eldridge Cleaver entre des altres. -- El historietista underground Ron Cobb va col·laborar en les entregues 3 i 4 (il·lustració a la contracoberta).
-- A la pàgina editorial: "Publicación adherida al Underground Press Syndicate, Liberation News Service y Cosmic Circuit. Reproducción libre para todo miembro, vedada para editores del Establishment. -- © 1970.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Otros
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació
Números disponibles:
Publicació en sèrie completa
Idioma:
Castellà
Número de registre:
A12042