Personaje Personaje (ella) és una travesti nascuda a l’Equador que resideix a Espanya des del 2015. El seu recorregut comença per la psicologia clínica i la psicoanàlisi, passa per la mediació artística, es desenvolupa en la investigació artística i es conjuga en la vivència travesti. És psicoterapeuta, performer, pensadora crítica, curadora, presentadora i oradora-llengua llarga. Té múltiples feines per poder pagar el lloguer. En el recorregut aborda la dissidència sexual, la infància i la criança, el transfeminisme, els processos de migració i la resistència anticolonial, l’espai públic i el cos i les seves extensions esteticodinàmiques.