Nasheli Jiménez del Val és investigadora i professora d’Estudis de Cultura Visual. Del 2014 al 2018 va ser investigadora associada «C» a l’Institut de Recerques Estètiques de la UNAM, on va dur a terme la recerca «Muerte violenta. Imágenes de escarmiento, sensacionalismo y denuncia en México (1994-2012)». Ha estat investigadora postdoctoral Marie Curie-Beatriu de Pinós, professora d’Estudis Llatinoamericans a la Universitat de Stirling i investigadora convidada Getty a l’Institut National d’Histoire de l’Art. Va obtenir el doctorat en Estudis Culturals a la Universitat de Cardiff, i el màster en Estudis Polítics i Socials i el grau en Comunicació Gràfica a la UNAM. La seva publicació més recent es titula Evidencia de un asesinato. Colosio y las imágenes de muerte violenta. Actualment, desenvolupa el projecte de recerca «Visualidad, autoridad y contra-miradas en la era de la necropolítica».