El sistema de l'art a l'Estat espanyol es comença a configurar a la dècada dels vuitanta, durant els primers anys de la Transició democràtica. La seva consolidació definitiva es produeix una dècada més tard, amb l'obertura i promoció, arreu del territori, de nous museus i centres d'art contemporani, una tendència que ha continuat fins al passat més recent.

Per a bé o per a mal, l'Estat ha exercit des del principi una forta influència en la conformació d'aquest sistema, un factor diferencial respecte a d’altres models europeus i, sobretot, respecte a l’angloamericà. Aquesta influència s'ha materialitzat, d'una banda, en un model de finançament de la cultura basat fonamentalment en el patrocini estatal, que ha permès desenvolupar projectes al marge de les limitacions del mercat; de l’altra, ha donat lloc a una desafortunada història d'ingerències polítiques en la gestió de la cultura.

Aquesta trobada pretén recuperar alguns dels elements clau d'aquest primer estadi de gestació d'un sistema de l'art estatal, proporcionant una instantània dels debats, les figures, les institucions i les polítiques culturals que el van conformar. Més que oferir una visió exhaustiva de tot el que s’ha esdevingut des d’aleshores, es tracta de confrontar aquesta instantània amb un moment actual en què –en el context d'un món (de l'art) molt més globalitzat– les estructures artístiques del territori espanyol i seus models de governança i finançament es tornen a sotmetre a un procés de profunda reconsideració.

Auditori MACBA

Programa

Divendres 17 de febrer de 2012
17.30-18.15 Jesús Carrillo
18.15-19.00 Patricia Mayayo
19.15-20.00 Jorge Luis Marzo
20.00-21.30 Debat obert

Jesús Carrillo és historiador de l'art i cap de programes culturals del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Entre les seves obres destaquen Tecnología e imperio (2003) i Arte en la red (2003), així com la coedició de Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa (2001) i de diversos números del projecte editorial Desacuerdos.

Patricia Mayayo és professora d'història de l'art de la Universitat Autònoma de Madrid, on ha participat en el projecte de recerca El sistema del arte en España, 1975-2000. Ha publicat, entre d'altres títols, Cuerpos sexuados, cuerpos de (re)producción (2011) i Historias de mujeres, historias del arte (2003).

Jorge Luis Marzo és historiador de l'art, comissari i professor a ELISAVA / Universitat Pompeu Fabra. Entre d’altres llibres ha publicat Art modern i franquisme (2007) y ¿Puedo hablarle con libertad, excelencia? Arte y poder en España desde 1950 (2010).

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat

Exposició


Continguts relacionats

Àudios

Instantáneas del sistema del arte en el Estado español, 1982-2012 (Patricia Mayayo)
Instantáneas del sistema del arte en el Estado español, 1982-2012 (Jesús Carrillo)
Instantáneas del sistema del arte en el Estado español, 1982-2012 (Jorge Luis Marzo)