Imagen
[1992]
Document manuscrit. -- Una línia traçada amb tinta vermella que, en un extrem de la línia, forma diversos angles rectes successius que conflueixen en un centre, similar a una espiral, i, en aquest centre, una lletra "I" majúscula traçada amb tinta negra; i, a l'altre extrem de la línia vermella, que s'estén amunt seguint un traçat encorbat, la figura d'una lluna en fase decreixent (o minvant) traçada amb tinta negra, amb la part fosca del cos celeste pintada de negre. -- Al recto del full 491, un full obtingut de retallar un portafolis amb la nota indicativa "Poemes visuals, projectes" escrita amb llapis. -- Al recto del full 499, la sigla "INTA" escrita amb llapis potser a manera de títol.
-- Al verso del full 492, una versió més preliminar de la composició visual, traçada amb llapis, amb una lletra "A" en lloc de la lletra "I" i una lletra "Z" en lloc de la figura d'una lluna en fase decreixent (o minvant). Al recto i al verso dels fulls 493 i 496, diverses provatures traçades amb llapis per a concebre la composició visual. Al verso del full 498, una versió preliminar de la composició traçada amb llapis i signada per Joan Brossa amb llapis. -- Al recto del full 492, diverses composicions alternatives traçades amb llapis per a concebre la composició visual amb la sigla "INTA", de l'Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial; i.e. una composició amb una figura no identificada traçada amb llapis i, més avall, diverses files de lletres de l'abecedari traçades amb llapis; una composició amb un cordill potser de llana penjat al marge superior i un cabdell a l'extrem inferior del cordill, traçat amb llapis; una composició amb un llum de sostre de forma hexagonal, traçat amb llapis; una composició amb una lluna en fase decreixent (o minvant) i, més avall, les lletres de la sigla "INTA" distribuïdes diversament; i una composició amb una figura no identificada traçada amb llapis, i, més avall, la figura d'una lluna en fase decreixent (o minvant) i la figura d'un sol. -- Al recto i al verso del full 500, diverses provatures traçades amb llapis per a concebre les composicions visuals alternatives amb la sigla "INTA", de l'Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. -- Al recto i al verso del full 494, diverses provatures traçades amb llapis per a concebre una composició visual alternativa; i.e. la figura d'una avioneta amb l'escaparel·la (o emblema circular) d'una de les ales desplaçada avall, concebuda com el punt de la lletra "I" inicial de la sigla "INTA", escrita amb llapis. Al recto del full 497, diverses provatures traçades amb llapis o amb bolígraf per a concebre la composició, amb una lletra "T" majúscula i una escarapel·la a cada costat de l'asta horitzontal de la lletra, en lloc de la figura d'una avioneta.
El full 493 s'ha obtingut de reutilitzar un sobre del Teatro Pradillo tramès a Joan Brossa. -- El full 494 s'ha obtingut de reutilitzar un article d'opinió reprografiat, d'un recull de premsa, publicat al diari "La Vanguardia" el 13 de març de 1991, i.e. "Nuevo orden mundial" de Robert Vergés. -- El full 495 s'ha obtingut de reutilitzar un article d'opinió reprografiat, d'un recull de premsa, publicat al diari "La Vanguardia" el 20 de febrer de 1991, i.e. "Los nuestros y los otros" de Robert Vergés. -- El full 496 s'ha obtingut de reutilitzar una còpia reprogràfica d'un text mecanografiat sobre la capital de Catalunya, titulat "Barcelona". Al recto del full 496, una provatura escrita amb llapis per a compondre dos versos d'una composició; i.e. "Veig un diari plegat so[bre] la ta[ula] / No sé per [+++] què mi[ro] la d[a]t[a].", escrit amb llapis. -- El full 498 s'ha obtingut de reutilitzar una carta circular de Joana Grau Bucheli, del 3 de març de 1991; Grau Bucheli notifica als amics el seu nou número de telèfon. Al recto del full 498, una provatura escrita amb llapis poc intel·ligible per a concebre un text en prosa o una composició; i.e. "Hi ha molt[+] bruixe[++]", "I [+++] volen ser ells", "la compet[++]", escrit amb llapis. -- El full 499 s'ha obtingut de reutilitzar un plec del llibre d'artista "Camell de doble gepa", de Joan Cavallé i Francesc Vidal, que conté el colofó del llibre. -- El full 500 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un sobre de la festa de la Mercè del 1992, tramès per l'Institut Municipal Barcelona Espectacles.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Otros > [Manuscrits de poemes visuals, esbossos de poemes objecte o instal·lacions, cartells i referències d'obres]
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
[1992]
Idioma:
Català
Castellà
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.03500.012.008
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_MAN_PV_00077_012_008