El termini de presentació de les candidatures finalitza el 23/12/2022 a les 13:30 h.

Consulteu les bases i els annexes per a més informació.

El procés de sol·licitud consta de les següents fases:

Fase 1

Accedir al Formulari Curricular del MACBA on la persona candidata ha de:

 1. Donar-se d’alta al Formulari Curricular.
 2. Rebre un correu electrònic de verificació amb un enllaç a través del qual podrà accedir al Formulari Curricular.
 3. Emplenar el Formulari Curricular amb les dades personals i curriculars adjuntant les acreditacions corresponents.
 4. Un cop omplert i enviat el Formulari Curricular, la persona candidata podrà:
  • Des de la mateixa plataforma, descarregar-se el rebut d’inscripció amb el número de registre que haurà d’adjuntar a la Seu Electrònica com s’indica a la 2a fase, així com comprovar les dades introduïdes des de la mateixa pàgina.
  • A l’adreça de correu electrònic informada al Formulari Curricular, rebrà un correu electrònic des d’on també podrà descarregar-se el rebut d’inscripció.

Es podrà emplenar i modificar les dades del Formulari Curricular durant tot el període de presentació de candidatures. Un cop finalitzat aquest període el Formulari Curricular es tancarà i no es podran fer esmenes.

La persona candidata es fa responsable de la correcció i la veracitat de les dades introduïdes i seran aquestes les que es tindran en compte per valorar els mèrits.

Formulari Curricular

 

Fase 2

Registre de la candidatura a la Seu Electrònica del MACBA on la persona candidata ha de:

 1. Entrar a l’apartat “Pla d’Estabilitat”.
 2. Seleccionar el lloc de treball al qual es presenta la candidatura.
 3. Identificar-se a l’apartat “Tramitació Electrònica”. Podeu trobar en el següent enllaç les modalitats d’identificació. Cal introduir el mateix correu electrònic indicat al Formulari Curricular.
 4. A l’apartat “Documents”, adjuntar com a còpia simple el comprovant d’haver complimentat el formulari de la fase 1.
 5. Acceptar les declaracions de responsabilitat de veracitat de les dades i de compliment dels requisits especificats en aquestes bases a la clàusula Tercera, el tractament de dades personals al qual es fa referència a la clàusula Dotzena d’aquestes bases, així com l’acceptació de rebre notificacions i comunicacions telemàtiques referents a aquesta oferta pública.
 6. Enviar la candidatura.

Seu Electrònica

 

DOCUMENTACIÓ

 

LLISTATS


També et pot interessar...