al

Fabricacions va ser una innovadora exposició d'arquitectura concebuda i realitzada conjuntament pel MACBA, el MOMA, el Wexner Center for the Arts i el San Francisco Museum of Modern Art.

L'exposició va presentar setze intervencions arquitectòniques a escala natural, quatre a cada centre participant, produïdes per sengles equips d'arquitectes convidats amb aquest propòsit, que exploraven qüestions tectòniques en un sentit ampli. Les quatre instal·lacions que es van situar a la Plaça dels Àngels, davant del MACBA, investigaven i modificaven les superfícies que definien l'espai públic.

Vicent Guallart (Barcelona) va proposar una intervenció a la façana oposada a la del Museu amb la qual al·ludia a l'ocupació i la densitat de població, mínima o inexistent en els edificis de la plaça. Ábalos & Herreros (Madrid) van actuar sobre la façana del MACBA mateix, revestint i ornamentant els seus elements més monumentals: la torre i el balcó. Riegler Riewe (Graz) van intervenir en la totalitat de la plaça, on van inscriure una ratlla horitzontal discontínua que resseguia el perímetre de l'espai públic. Finalment, MVRDV (Rotterdam) van actuar sobre el paviment mitjançant l'evocació de diverses pistes esportives.

Les setze instal·lacions es mostraven al públic a través de monitors de vídeo, que posaven en relació les intervencions realitzades a les diverses institucions.