L'artista holandès Constant Nieuwenhuys, conegut com a Constant (Amsterdam, Holanda, 1920– Utrecht, Holanda, 2005) va estudiar a la Rijksakademie de la seva ciutat. A finals dels anys quaranta Constant va viure a Paris, on va conèixer Asger Jorn i va fundar el grup CoBrA junt amb Karel Appel, Christian Dotremont i altres artistes de Copenhaguen, Brussel?les i Amsterdam. El grup CoBrA obtenia el nom de les primeres lletres d'aquestes ciutats i es caracteritzava per un estil fortament expressionista, inspirat en les pintures rupestres i en els dibuixos de nens i bojos, així com per un fort compromís amb preocupacions socials i politiques. CoBrA va tenir una important exposició l'any 1949 a l'Stedelijk Museum d'Amsterdam amb el títol International Experimental Art, tot i que el grup es va dissoldre a principis dels anys cinquanta. Mes tard, Constant es va associar amb la Internacional Situacionista. Aquest grup d'artistes, escriptors i activistes, amb arrels marxistes, lletristes i de l'avantguarda artística i política de principis del segle XX, es va convertir en el vehicle de Constant per creuar el límit que normalment separa l'arquitectura de l'art.
Visita la mostra permanent
Reconstituir el desordre d’una possible ciutat. Utilitzar la maqueta no com un element de projecte sinó com una representació d’alguna cosa que ja existeix.
Jordi Colomer