Imagen
1988
Document manuscrit. -- Una lletra "O" de mida gran traçada amb llapis i, a l'interior del costat esquerre de l'anell de la lletra "O", les lletres "KA" disposades verticalment traçades amb llapis, i.e. KAO, del nom de la firma Kao Corporation; i a l'interior de la lletra "O", al costat superior dret de l'ull de la lletra, la figura d'una lluna en fase creixent, traçada amb llapis, caracteritzada amb una cara humana. -- Els noms dels països "Japó" i "Catalunya" escrits amb llapis a la composició visual, completament esborrats; i.e. el nom "Japó" escrit amb llapis i esborrat al costat superior esquerre de la lletra "O", i el nom "Catalunya" escrit amb llapis i esborrat al costat inferior dret de la lletra.
La composició visual està signada amb llapis per "Joan Brossa", amb la data "4-X-88" escrita amb llapis al dessota de la signatura. -- Al verso del full 1, una versió de la composició visual amb les lletres superposades "K", "A" i "O", de la firma Kao Corporation, traçades amb llapis, i, al costat superior dret de les lletres superposades, una lluna en fase creixent traçada amb llapis caracteritzada amb una cara humana, i el nom del país "Japó" escrit al costat superior esquerre de les lletres superposades i "Catalunya" escrit al costat inferior dret, i la data "9-X-88" escrita amb llapis. Al verso del full 2, una altra versió preliminar de la composició visual, traçada amb llapis, amb les lletres "K", "A" i "O" superposades i una lluna en fase creixent amb cara. -- Al recto i al verso del full 3, una versió preliminar de la composició amb una quadrícula traçada amb llapis, i les lletres "K", "A" i "O" escrites amb llapis cadascuna en una cel·la de la quadrícula, i una lluna en fase creixent caracteritzada amb una cara humana, traçada amb llapis en una altra cel·la.
El full 1 s'ha obtingut de reutilitzar una carta circular de la Fundació Caixa de Pensions adreçada a Joan Brossa, del 15 d'abril de 1986; es presenta un projecte d'exposició sobre el grup de Bloomsbury prevista per als mesos de setembre i octubre de 1986. -- El full 2 s'ha obtingut de reutilitzar un full que conté una biografia breu reprografiada de l'escriptor Estanislau Torres. -- El full 3 s'ha obtingut de reutilitzar un fragment d'un guió de cinema mecanoscrit amb dos personatges, i.e. "Inventor" i "Stripteasista". -- El full 4 s'ha obtingut de reutilitzar un full que conté una biografia breu reprografiada de Jaume Martín.

Fitxa tècnica

Pertany a:
Otros > [Tres poemes visuals i esbossos de poemes objecte]
Crèdit:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Joan Brossa. Dipòsit Fundació Joan Brossa
Sèrie:
Subsèrie Poesia visual. Sèrie Manuscrits d'obres. Secció Creació de manuscrits. Fons Joan Brossa
Publicació/Producció:
1988
Dimensions/Durada:
Dimensions: 29,7 x 21,1
Idioma:
Català
Tipus de material:
Document
Número de registre:
A.JBR.03499.025.003.001
Topogràfic:
BROSSA_MANUS_ESB_OBJ_PO_00001_025_003_001

Documents d’arxiu relacionats

Aquest document és part de...