Courtesy of Lizzie Borden and Anthology Film Archives
Activitat

Focus #1 Lizzie Borden

en curs
Courtesy of Lizzie Borden and Anthology Film Archives

Cineasta autodidacta, feminista, pionera del cinema queer i lèsbic militant, Lizzie Borden va produir, entre 1976 i 1986, un conjunt de pel·lícules d’una originalitat i riquesa conceptual desbordants, amb la vibrant escena artística, intel·lectual i política de Nova York com a teló de fons, i sota el ritme de la música new wave i postpunk.

Amb motiu de la reimpressió en 35 mm de la pel·lícula de culte Born in Flames (1983), aquest programa revisita les primeres creacions de Borden: històries que reivindiquen un cinema d’oposició, que desafien les lògiques narratives de l’ordre heteronormatiu i posen en joc una pràctica cinematogràfica entesa com un mitjà d’acció política i productora d’imaginaris feministes, amb un gran marge per a l’experimentació formal. El seu cinema, qualificat de marginal, underground i independent, busca produir una mirada no voyeur sobre el cos femení i planteja la possibilitat de generar un tipus de desig que contraresti el que impera a les pantalles comercials.

En la filmografia de Lizzie Borden hi destaquen tres pel·lícules: Regrouping (1976) és un film documental-confessional rarament exhibit, en la línia del cinéma vérité de l’època, en el qual participen, entre d’altres, Barbara Kruger, Joan Jonas i Kathryn Bigelow. Borden hi explora algunes de les preguntes que encara ressonen en els feminismes del present, com la que s’interroga sobre la sororitat: les possibilitats de construir solidaritat entre les dones malgrat les estructures patriarcals que ho impedeixen i com es poden esquivar les diferències per respondre amb força a aquestes estructures. Born in Flames (1983), l’anomenat híbrid de gènere afrofuturista-feminista-lèsbic-ciència-ficció, compta amb la participació de Kathryn Bigelow, Florynce Kennedy i Adele Bertei, la cantant no wave líder de The Bloods, un dels primers grups de música obertament lèsbic. La pel·lícula és un retrat encès i ple d’arestes sobre la lluita contra l’heteropatriarcat i el racisme en una societat avançada benpensant. A diferència de les pel·lícules del cinema comercial, on les relacions patriarcals en les ficcions futuristes es mantenen intactes i només es transforma el vestuari i la tecnologia, en aquesta obra el futur es retrata com una distopia postcapitalista on les dones han de seguir lluitant contra les estructures patriarcals. Finalment, Working Girls (1986), que va sorgir com a idea en el mateix rodatge de Born in Flames ‒ja que algunes de les actrius també es prostituïen‒, obre un debat sense prejudicis sobre la prostitució, la mirada masculina sobre la dona, el desig i l’agència dels cossos.

En aquests tres títols ‒Regrouping (1976), Born in Flames (1983) i Working Girls (1986)‒ Borden s’acosta a les inquietuds de les dones així com a les diverses qüestions plantejades per la segona onada del moviment feminista i les seves crisis de la dècada dels setanta i vuitanta. Cadascuna de les pel·lícules mostra aproximacions estètiques absolutament diferents, en una sèrie de relats de dones explicats per dones. La manera en què són tractats ens retorna la pregunta de què vol dir radicalitat avui dia.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
16 de febrer 2017 – 18 de febrer 2017
títol
Focus #1 Lizzie Borden
programa
0 activitats
galeria d’imatges
3 imatges
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.