Residències d’investigació

Les residències d’investigació del Centre d’Estudis i Documentació del MACBA (CED) es van crear el 2009 amb l’objectiu de promoure l’estudi i la reflexió crítica sobre les pràctiques artístiques contemporànies i donar-hi suport.

introducció
Les residències d’investigació garanteixen la disponibilitat d’un espai d’estudi individual o col·lectiu, l’accés als recursos de la Biblioteca i l’Arxiu, i el suport de part del personal. D’altra banda, els residents també podran gaudir del servei de préstec de documents intern, obtenir el carnet d’Amics del MACBA de forma gratuïta i presentar el seu projecte al personal i a altres investigadors del CED. EL CED – Centre d’Estudis i Documentació del MACBA ofereix, a més, residències per a persones que desenvolupin la seva activitat professional en altres arxius i biblioteques amb l’objectiu de compartir experiències i coneixements sobre els processos i metodologies relacionats amb la gestió del patrimoni documental.
residències individuals
residències individuals
Aquest Programa de Suport a la Investigació està destinat a investigadors acadèmics, artistes i altres persones especialitzades en pràctiques artístiques contemporànies. La residència individual implica el dret a utilitzar un espai físic ubicat al Fons Bibliogràfic del Centre equipat amb ordinador personal, accés a Internet, programari d’oficina i accés a les bases de dades, catàlegs i altres recursos del Centre d’Estudis, que inclou l’assistència del personal de la Biblioteca. L’assignació d’aquestes places es concedeix per períodes d’entre 1 i 3 mesos, i excepcionalment pot prorrogar-se fins a un màxim de 6 mesos.
residències per a grups
residències per a grups
El Programa de Suport a la Investigació per a grups d’investigació en residència ofereix un espai de reunió i estudi col·lectiu per a grups d’investigadors. Poden sol·licitar aquest tipus de residències tots aquells grups de persones que s’hagin especialitzat en art i cultura contemporanis i estiguin desenvolupant un projecte d’investigació relatiu a aquests àmbits en temes d’art i cultura contemporanis. Durant l’estada, el grup comptarà amb la possibilitat de fer una activitat pública relacionada amb el tema de la seva investigació. Els períodes de residència tindran una durada màxima de 10 mesos, i les places s’assignaran a un màxim de tres grups dins d’aquest període.
Sol·licitud de places de residències individuals i per grups
Sol·licitud de places de residències individuals i per grups
Per sol·licitar una plaça, individual o en grup, cal enviar la documentació següent a aquesta adreça: psi@macba.cat.
 • 01
  Carta de presentació, en la qual cal incloure-hi les dates proposades per iniciar i finalitzar el període d’estada.
 • 02
  Descripció del projecte que es vulgui desenvolupar, especificant-hi la rellevància dels recursos que aplega el Centre d’Estudis i Documentació per a aquest projecte (en un màxim de 3.000 caràcters).
 • 03
  Currículum acadèmic i professional.
Es valoraran cartes de referència o informes emesos per institucions artístiques o acadèmiques que donin suport al candidat sol·licitant.
Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 90 dies a partir de la data de la recepció de la sol·licitud.
ESTADES FORMATIVES PER A PROFESSIONALS
ESTADES FORMATIVES PER A PROFESSIONALS
Amb la finalitat de fomentar la formació permanent, millorar les competències professionals, intercanviar coneixements i incentivar la col·laboració amb els professionals que treballin en biblioteques, arxius, centres de documentació, museus i institucions relacionats amb l’art contemporani, el Centre d’Estudis i Documentació del MACBA (CED) ofereix tres estades no remunerades l’any, d’entre 5 i 10 dies laborables de durada, per donar a conèixer els seus processos i metodologies de treball, el funcionament dels seus serveis i el desenvolupament de les seves activitats. La convocatòria per sol·licitar les estades formatives és oberta de manera permanent a professionals que estiguin en actiu. Per sol·licitar una estada formativa, les persones interessades poden adreçar-se a pef@macba.cat i enviar la documentació següent:
 • 01
  Carta d’autorització del responsable de la institució en què treballen en la qual es garanteixi el permís per fer l’estada. 
 • 02
  Carta de motivació, especificant-hi l’interès pel CED i les dates proposades d’inici i finalització del període d’estada sol·licitat.  
 • 03
  Currículum acadèmic i professional.
Els candidats sol·licitants rebran una resposta en un màxim de 60 dies a partir de la data de recepció de la sol·licitud.
contacte
Per a més informació pots contactar amb nosaltres a través dels següents enllaços
per a més informació
pef@macba.cat +34 934 813 366