Comunitats d’aprenentatge i desaprenentatge

Un museu aula no es constitueix per la presència de professorat i estudiants, o per la presència d’escoles, sinó per la configuració de comunitats d’aprenentatge i desaprenentatge col·lectiu.

El rol del museu no és educar, sinó assegurar que es retorni a un lloc de vivència i aprenentatge: col·lectiu, intergeneracional, sempre en moviment i en procés de transformació. La comunitat artísticoeducativa del museu —que inclou el seu equip, la comunitat artística, els seus públics, el barri i la ciutat— s’activa quan l’art és capaç d’alliberar-se de la camisa de força d’un únic relat i es fa permeable a altres contactes, experiències i narratives. 
curs 2023-2024
El MACBA concep l’educació com un eix vertebrador que articula el paper del museu en relació amb les comunitats, posant una atenció especial en la comunitat educativa i en el barri del Raval, del qual formem part.
veure els programes educatius