Sostenibilitat i Consell Social

Des del 2017, el MACBA compta amb una estratègia de sostenibilitat amb l’objectiu d’impulsar les bones pràctiques en l’àmbit ambiental, social, laboral, econòmic i de bon govern. En el marc de l’estratègia 2030, reprèn amb una nova estructura el Consell Social, òrgan de participació de la societat en el museu, posant aquesta participació al centre com a eina de governança que dialoga amb el MACBA i l’enllaça amb el seu entorn i amb la societat.

Algunes de les accions que han tingut lloc amb els plans d’acció i dins de les estratègies implementades fins al moment són: 
 • 01
  La definició de la nostra pròpia política de compra responsable, amb la mirada oberta als proveïdors; 
 • 02
  La implementació d’un sistema de gestió ambiental, amb un grup de treball que compta amb representació de totes les àrees del museu; 
 • 03
  El Pla d’Accessibilitat, amb el suport d’un patrocini i la implicació de tot el museu, que pot ser un bon exemple de com les noves maneres de treballar s’integren en els nostres processos habituals; 
 • 04
  El Pla de Millora de l’Experiència del Visitant, desenvolupat per la Mesa de Públics.
 • 05
  La millora de l’ambient de treball i de la comunicació interna, posant èmfasi en les mesures de conciliació laboral i familiar, el Pla de Formació i Desenvolupament i el Pla de Prevenció de l’Assetjament; 
 • 06
  El reforç de les relacions i accions amb les nostres comunitats (sobretot amb la comunitat artística, el sector educatiu i el barri del Raval).  
El Consell Social aspira a ser un òrgan d’interlocució entre el museu i la societat, transversal a tota la seva activitat. Aquesta interlocució li ha de permetre obrir diàlegs  multidireccionals amb la mateixa societat i amb els grups d’interès que participen diàriament del que fem, des de les qüestions més operatives a les més estructurals. L’objectiu final és establir taules de diàleg amb els diferents agents que componen el museu, incorporant preocupacions i reptes pertinents del nostre temps per poder-hi donar una millor resposta i integrar la societat a l’activitat del MACBA. El consell s’articula a través de 5 taules de treball: Compra pública i responsable, Economia social, solidària i de proximitat, Comunitats i Accessibilitat, PLANETA MACBA, Continguts artístics.
COMPRA PÚBLICA I RESPONSABLE
COMPRA PÚBLICA I RESPONSABLE
Aquesta taula repensa i dimensiona l’activitat del museu amb els proveïdors sota criteris de transparència i interlocució. D’aquesta manera, vetlla per la política de compra pública i responsable establint una guia interna amb clàusules socials, ambientals i de proximitat, així com indicadors per incorporar als plecs i contractes. Algunes de les accions que executa són l’elaboració d’un pla de diàleg amb els nostres proveïdors i l’actualització de la política de compra pública i responsable. 
Economia social, solidària i de proximitat
responsabilidad-social
Economia social, solidària i de proximitat
L’objectiu d’aquesta taula és incorporar aquesta línia de treball al museu, tot repensant la relació amb les concessions, com ara el bar i la botiga, i incorporant-hi criteris socials, ambientals i sostenibles, de manera que s’articuli un millor vincle amb els agents del barri i la ciutat. També treballa en una guia d’esdeveniments sostenibles i participa en diferents accions i activitats relacionades amb l’economia social i solidària. 
Comunitats i accessibilitat
Comunitats i accessibilitat
Des dels seus inicis, el MACBA treballa perquè el museu sigui un espai accessible a totes les persones. Al llarg d’aquests anys, ho ha fet a través de l’equip d’arquitectura i de projectes com Tenia coses adormides o Afectes secundaris Aquesta taula és un espai d’articulació entre diversos departaments que treballem amb les comunitats i l’accessibilitat. L’objectiu és establir un diàleg amb diferents comunitats dins la taula, en paral·lel amb el Pla de comunicació comunitària elaborat per la Cooperativa QUEPO després d’un procés de treball amb algunes àrees del museu.  Actualment, estem elaborant un pla d’accessibilitat que complirà amb la normativa publicada per la Generalitat de Catalunya de cara al 2026. 
Planeta MACBA
Planeta MACBA
En aquesta taula hi participen de forma voluntària prop de 10 persones de diferents departaments que formen «l’equip verd» del museu. Els temes que s’hi tracten van des de la participació en diversos espais de discussió i reflexió fins a com fer front a la varietat de reptes que ens planteja l’emergència climàtica actual des dels organismes públics, així com la sostenibilitat de pràctiques i processos institucionals, artístics i culturals.  Algunes de les accions que s’hi desenvolupen són: ampliar la recol·lecció de dades sobre la nostra petjada de carboni (valoració de la metodologia, validació dels resultats, establiment del pla de reducció d’emissions [Pla d’acció]); accions de sensibilització i comunicació, i anàlisi i seguiment de millora de la infraestructura de l’edifici segons criteris climàtics. 
artistes i continguts artístics
Ignasi Aballí
artistes i continguts artístics
«Un museu és una institució sense ànim de lucre, permanent i al servei de la societat, que investiga, col·lecciona, conserva, interpreta i exhibeix el patrimoni material i immaterial. Oberts al públic, accessibles i inclusius, els museus fomenten la diversitat i la sostenibilitat. Amb la participació de les comunitats, els museus operen i comuniquen ètica i professionalment, oferint experiències variades per a l’educació, el gaudi, la reflexió i l’intercanvi de coneixements.» El 24 d’agost de 2022, l’Assemblea General Extraordinària de l’ICOM va aprovar a Praga la proposta de la nova definició de museu. 
codi ètic
codi ètic
El nostre codi ètic recull els principis ètics que guien l’activitat del MACBA i la relació del museu amb els seus grups d’interès.    El document recopila els compromisos en termes de bon govern i comportament socialment responsable, així com el procediment de comunicació i seguiment.   
contacte
Andrea de Miguel
per a més informació
sostenibilitat@macba.cat