Isaac Julien,
Activitat
9, 10, 11 i 12 de gener

Focus #3 Isaac Julien

en curs
Isaac Julien, "Hommage Noir (Looking For Langston Vintage Series)", 1989/2016

En aquesta tercera edició, Focus reivindica l’obra cinematogràfica d’Isaac Julien, amb motiu del trentè aniversari de la seva pel·lícula Looking for Langston (1989). Julien és una figura destacada de la nova onada de cinema independent negre, que va aparèixer al Regne Unit als anys vuitanta sota el govern de Margaret Thatcher, i que està fortament influïda pels debats sobre postcolonialisme promoguts per teòrics com Homi Bhabha o Stuart Hall.

Des de les seves primeres pel·lícules, el cinema de Julien es caracteritza per una experimentació en la construcció del relat fílmic que és fruit de la barreja de gèneres, així com per una acurada resolució formal que retorna a la bellesa de la imatge tota la seva força política. De manera molt resumida, es podria dir que el cinema de Julien aborda qüestions de raça i representacions de la masculinitat, però no només això; les seves pel·lícules es preocupen per la construcció de la Història, el gènere, el capital o la lluita política. L’amor, el somni i el desig travessen bona part de les seves produccions i desafien, amb les seves temporalitats, construccions narratives i formes estètiques, les convencions de cinema blanc heterosexual. A partir de la recuperació de figures històriques fonamentals com Langston Hughes, Frantz Fanon o Derek Jarman, Julien homenatja personatges clau en l’àmbit de les lluites antiracistes i de l’activisme antisida, i reivindica un relat on la figura del marica negre es troba doblement marginada i desproveïda d’una història i, en conseqüència, dels seus referents.

En els seus retrats biogràfics, que formen part essencial d’aquest Focus, Julien no pretén fer un retrat fidedigne del personatge, sinó més aviat reconstruir unes escenes d’època que obrin una mica el camp de visió habitualment limitat a personatges abordats com a excepcions històriques; d’aquesta manera, ens dona accés a mons que el cinema ha retratat ben poques vegades. A partir de recursos bàsics com la narrativa o l’opció estètica, Julien desenvolupa un cinema d’oposició que posa en joc una pràctica cinematogràfica productora d’imaginaris i relats i, per tant, entesa com a espai d’acció política i social.

Al llarg de quatre sessions, en les quals comptarem amb l’assistència del director, Focus #3 presentarà una selecció de l’extensíssima filmografia d’Isaac Julien, que inclou també la seva participació com a membre fundador en el Sankofa Film and Video. Es tracta de projectes que posen de manifest diverses aproximacions estètiques per parlar de la raça, la classe o la condició queer, i que ens retornen a la pregunta de què significa, avui dia, radicalitat.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
dates
9, 10, 11 i 12 de gener
horari
19 h
preu
 3 €/sessió
títol
Focus #3 Isaac Julien
localització
Auditori Meier
dates
9, 10, 11 i 12 de gener
títol
Focus #3 Isaac Julien
horari
19 h
localització
Auditori Meier
preu
 3 €/sessió
programa
4 activitats
12
GEN
11
GEN
Derek
Derek
activitat
09
GEN