Condicions d’ús

avis legal
El lloc web del MACBA (www.macba.cat o lloc web) i tots els materials, informació, textos, sons, imatges, productes i serveis (col·lectivament, el ” material”) als quals s’accedeix a través de www.macba.cat es proporcionen sense cap garantia o representació de cap mena. www.macba.cat pot contenir material que es crea o s’envia per part de tercers (el “material de tercers”) o estar-hi vinculat. El material de tercers en cap cas representa necessàriament una opinió o punt de vista del MACBA. El MACBA no té l’obligació de controlar, vigilar, aprovar, ni garantir el material de tercers. En cap cas el MACBA serà responsable, directament o indirectament, per cap dany o pèrdua causats o suposadament causats per l’ús o dependència de qualsevol material disponible a través del lloc web. El MACBA s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys resultants de descarregar o accedir a qualsevol material a través del lloc web. El material del lloc web està subjecte a canvis sense previ avís.