Fons de documentació audiovisual

El Fons de documentació audiovisual MACBA comprèn una sèrie d’entrevistes a artistes de la Col·lecció del museu. La iniciativa va sorgir el 2008, en un moment en què la idea de crear un patrimoni digital sobre les col·leccions tot just es començava a explorar. El Fons va ampliar l’abast de l’experimentació al format del vídeo per aprofundir en la creació d’arxiu i coneixement entorn dels artistes i les obres de la Col·lecció.

Així es va iniciar un arxiu de converses entre artistesfilmacions inèdites que potencien les trobades intergeneracionals en què una artista per a qui el llenguatge fílmic i l’entrevista són centrals en la seva pràctica, té l’oportunitat d’enregistrar una conversa en profunditat sobre el sentit i la metodologia de treball d’un autor o autora de destacada trajectòria. D’aquesta manera es genera un arxiu viu que permet examinar amb una mirada propera i diferent tant els processos de creació com les obres de la Col·lecció MACBA.

El Fons possibilita un format particular amb processos d’investigació i creació en si mateixos, que afavoreixen la construcció d’un patrimoni de gran valor per a la societat a curt i sobretot a llarg termini, establint xarxes de relacions allà on no hi eren i continguts més enllà de la historiografia de l’art.
0 FONS
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME