Transparència

En aquesta secció trobareu informació sobre l’estructura, organització i funcions. També podreu accedir a la informació relativa al personal i els alts càrrecs

El MACBA té, des de fa anys, un important compromís institucional amb la transparència i el bon govern amb l’objectiu de,  d’una banda, posar a disposició dels seus usuaris i la societat en general informació rellevant i de qualitat sobre la institució i, de l’altra, fixar estratègies i avaluar-ne el grau de compliment.  Amb aquest afany, el MACBA ha desenvolupat una política de transparència a tots els nivells de gestió que ha fet que sigui reconegut com un dels museus més transparents de Catalunya i de l’Estat espanyol, cosa que queda reflectida als informes i en l’avaluació de l’evolució del grau de transparència de la Fundació Compromís i Transperència.
contacte
Alba Canal i Patrici Scarpino