Sobre aquesta web

VERSIÓ ACTUAL
VERSIÓ ACTUAL
Aquesta web està concebuda com un espai centrat en l’usuari i en les seves necessitats, a través del qual el MACBA pot expressar les seves línies de treball i compartir els recursos que genera. www.macba.cat és un espai d’experimentació amb projectes autònoms en diversos formats, que recull la memòria pública més completa de l’activitat del Museu i connecta el capital intel·lectual i la producció de coneixement del Museu amb el públic. Projecte dirigit per l’equip web del MACBA.
Disseny gràfic de Polariza Studio i programació de Bekodo.
VERSIONS ANTERIORS
VERSIONS ANTERIORS
El MACBA va publicar la seva primera web el 1998 i des d’aleshores ha viscut un procés constant de renovació d’imatge i plantejaments. L’han seguit cinc versions, cadascuna amb plantejaments conceptuals i tecnologies diferents. Podeu consultar captures de versions anteriors de la web al Padicat, el projecte de Patrimoni Digital de Catalunya. Les versions anteriors a 2007 es poden consultar a Internet Archive.