artista
Francesc Abad
naixement
Terrassa, Espanya, 1944
última actualització
19-03-2024
De formació inicialment autodidacta, Francesc Abad (Terrassa, 1944) va deixar la fàbrica on treballava per formar-se a l’Escola d’Arts i Oficis de Terrassa i al Centre de Documentació Pedagògica de París. L’any 1972 fa una estada a Nova York. Tot i que en aquests primers anys, el seu treball és pictòric, amb una pintura de formes simplificades i colors mínims en l'òrbita de Barnett Newman, a Nova York incorpora altres disciplines de l’art conceptual com les accions i les instal·lacions. A la tornada, participa en el Grup de Treball amb accions de crítica contra el darrer franquisme. Des de llavors, el cos com a matèria d’art i com a subjecte de la vivència quotidiana, i la seva interacció amb el paisatge, han estat els eixos del seu treball artístic i les seves accions. També ha treballat en projectes conceptuals i multimèdia a l’entorn de pensadors emblemàtics del segle XX com Walter Benjamin o Ernst Block, i en projectes crítics amb el silenci històric que s’aplica sobre els perdedors. Algunes de les seves obres destacades posen l’accent en la recuperació de la memòria col·lectiva. Des de finals dels setanta, Abad ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives. Destaquen les múltiples mostres d’El Camp de la Bota arreu de Catalunya (2004-2007), Block W.B. La idea d'un pensament que crea imatges al Museu de Granollers (2005-2006) o Estratègia de la precarietat a l’ACVIC de Vic (2014-2015). Ha exposat també a altres ciutats com Berlín, Frankfurt, Gijón, Grenoble, Girona, La Haia, Las Palmas, Lleida, Mataró, Palma de Mallorca, Sabadell, Sant Sebastià, Saragossa i Tarragona.
mostrar-ne més mostrar-ne menys
els textos de la web MACBA parteixen d'una documentació prèvia. En cas que hi hagi algun error, agrairem que ens el comuniqueu.
obres
36 resultats
veure-les totes
3708 Utopia Parkway
1993
Francesc Abad
5è Centenari de Tirant lo Blanc
1990
Francesc Abad
Dinosaures : pertorbacions irreversibles. La poética de l’entropia
1987
Francesc Abad
Dinosaures. Pertorbacions irreversibles
1987
Francesc Abad
Escoltar el paisatge
1986 - 1995
Francesc Abad
Have a Good Time
1984
Francesc Abad
Concert, Conversation
1984
Francesc Abad
Kultur Zivilization
1983
Francesc Abad
Dust pneumonia blues
1981
Francesc Abad
Homenatge a l'home del carrer. Sèrie: "Proyecto Documentos"
1976 - 1977
Francesc Abad
Peça-forma
1973
Francesc Abad
Arbres
1973
Francesc Abad
Proyecto Documentos : tierra, aire, agua, fuego
1973
Alberto Corazón
Proyecto Documentos : tierra, aire, agua, fuego [Cartell]
1973
Alberto Corazón
Acció d'encendre un cigarret Sèrie: Treball sobre els quatre elements: terra/aire/foc/aigua
1972
Francesc Abad
Documents: Terra, aire, aigua, foc. Processos formatius i des-formatius
1972 - 1974
Francesc Abad
Acció de bufar l’aigua d’un cubell. Sèrie: "4 elements TERRA/AIGUA/FOC/AIRE"
1972
Francesc Abad
Davant / Darrere - Posició normal/ Posició anormal
1972/1992
Francesc Abad
Acció de bufar terra i fulles Sèrie: Treball sobre els quatre elements: terra/aire/foc/aigua
1972
Francesc Abad
Quadrat a terra Sèrie: Treball sobre els quatre elements: terra/aire/foc/aigua
1972
Francesc Abad
OBRA TITLE
OBRA TITLE
yyyy-YYYY
ARTIST NAME
[2974_001_hist / Imatge] El Camp de la Bota
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6470_001_rgb / Imatge] Auschwitz
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6482_001_hist / Imatge] Brollador
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6474_001_pub / Imatge] Analogies
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6481_003_pub / Imatge] Europa arqueologia de rescat
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6468_001_pub / Imatge] Blockhaus-Blocblaus. Històries paral·leles [Marsella]
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[0661_007_rgb / Imatge] Sèrie "L'esperit de la utopia"
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[2577_001_rgb / Imatge] Sèrie: "L'esperit de la utopia"
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6467_001_pub / Imatge] El fet artístic
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6480_001_rgb / Imatge] Zeitgeist
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[6464_001_rgb / Imatge] Estudis sobre la natura
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[3571_021_pub / Imatge] Eleccions - crisi
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1823_001_hist / Imatge] Homenatge a l'home del carrer. Sèrie: " Proyecto Documentos"
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[1822_001_pub / Imatge] Recorregut diari
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[0475_003_rgb / Imatge] Comptar i numerar les pigues d'una part del braç per part dels assistents
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
[5117_001_pub / Imatge] Nòmines. El meu espai productiu / econòmic
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
aquest contingut només es pot
visualitzar des de la biblioteca
del macba.
documents
37 resultats
En temps real: acompanyar, experimentar, compartir, col·leccionar [Enregistrament audiovisual activitat]
document
3-6-2021
Panorama / Francesc Abad
document
2017
F.A. - W.B. Correspondències = Korrespondenzen = Correspondencias
document
2017
F.A. - W.B. Correspondències = Korrespondenzen = Correspondencias
document
2017
No tinc res a dir... només a mostrar : block W.B. / [producció i realització exposició, catàleg, web: Museu Granollers ; equip de treball: Francesc Abad, Manel Clot (curador), Maria Permanyer]
document
2006
No tinc res a dir... només a mostrar : block W.B. / [producció i realització exposició, catàleg, web: Museu Granollers ; equip de treball: Francesc Abad, Manel Clot (curador), Maria Permanyer]
document
2006
No tinc res a dir... només a mostrar : block W.B. / [producció i realització exposició, catàleg, web: Museu Granollers ; equip de treball: Francesc Abad, Manel Clot (curador), Maria Permanyer]
document
2006
No tinc res a dir... només a mostrar : block W.B. / [producció i realització exposició, catàleg, web: Museu Granollers ; equip de treball: Francesc Abad, Manel Clot (curador), Maria Permanyer]
document
2006
Grup de Treball [Programa activitat]
document
10-2-1999 - 4-3-1999
Proyecto Documentos : "eleccions" Rabascall, "eleccions i crisi" Abad, Santos
document
1978
Medició circular (Prada, agost 1972) film 16 mm. [...] / Francesc Abad
document
[1976?]
Proposta de treball "Granollers vila oberta"
document
1975
Proyecto Documentos : tierra, aire, agua, fuego
document
1973
Abad - Muntadas, Prada - agost '73
document
1973
Proyecto Documentos : tierra, aire, agua, fuego
document
1973
Proyecto Documentos : tierra, aire, agua, fuego
document
1973
Acció; Francesc Abad, 1/12/73
document
1973
Sessions de treball
document
1973
Francesc Abad
document
[1973?]
Abad - Muntadas, Prada - agost'73
document
1973
Piga/taca fosca produida [...]
document
[1973]
1219 mᵌ
document
[1972?]
1219 mᵌ
document
[1972?]
1219 mᵌ
document
[1972?]
1219 mᵌ x 45' x 9
document
[1972?]
[Descripció del projecte "1219 mᵌ"]
document
[1972?]
1219 mᵌ x 45' x 9
document
[1972?]
[Fotografía en acetat "1219 mᵌ"]
document
[1972?]
[Descripció del projecte "1219 mᵌ"]
document
[1972?]
1219 mᵌ
document
[1972?]
1219 mᵌ
document
[1972?]
[Fotografies "12319 mᵌ"]
document
[1972?]
[Composició fotogràfica 2]
document
[1972?]
[Composició fotogràfica 2]
document
[1972?]
1219 mᵌ
document
[1972?]
1219 mᵌ
document
[1972?]
1219 mᵌ x 45' x 9
document
[1972?]