Imagen
[1953-1959]
Estatuts de la Agrupación de Artistas Actuales (AAA), que acabarà sent l'Asociación de Artistas Actuales. Els estatuts tenen 37 articles que versen sobre: el nom, finalitats, domicili i personalitat; els socis; l'assemblea; la junta de govern; la dissolució; i la reforma dels estatuts. La data s'atribueix tenint en compte la fundació de l'Associació el 1953, tot i així hi ha una nota manuscrita al primer foli amb l'anotació "en 1956 se creó". Es dedueix que és una nota manuscrita posterior a la realització del document per part d'algun dels propietaris del fons que intentà organitzar el material.
És possible que sigui un error al confondre la data de fundació de l'Associació i les dates en les que s'inicia els Salones de Mayo (el primer és l'any 1957). Aquests estatuts són anteriors al següent esborrany d'estatuts, més complets i amb modificacions, que daten del 25 de febrer de 1959 (número de registre A.MAR.0003).

Ficha técnica

Pertenece a:
Fondo Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967) > Antecedentes del Museo: Asociación de Artistas Actuales (AAA)
Crédito:
Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació. Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
Serie:
Secció Antecedents del Museu: Asociación de Artistas Actuales (AAA). Fons Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (1959-1967)
Publicación/Producción:
[1953-1959]
Dimensiones/Duración:
Dimensions: 27,5 x 21,5
Idioma:
Castellano
Tipo de material:
Documento
Número de registro:
A.MAR.0001
Topográfico:
MACB59-67_AAA_01